Spring til indhold
Nærbillede af vævet stof

18-10-2017  |  Taktil information via tøjet

Et EU-projekt har fået 17,5 mio. kroner til at udvikle ”smarte tekstiler” – tøj, som kan overføre taktil information til personer med døvblindhed.

Tanken er, at tøjet skal give information om, hvad der sker i omgivelserne. Sensorer og anden teknologi overvåger omgivelserne, og omsætter det til mærkbare signaler, som kan føles i tøjet. 

Det kan for eksempel fortælle bæreren, om der er nogen, der kigger på ham/hende, eller hvor en genstand, som han/hun tabte på gulvet, ligger henne. 

Det er altså samme type information, som mange personer med døvblindhed i dag får gennem haptiske signaler fra en tolk. Her tegner og markerer tolken med faste signaler og mønstre på ryggen eller armen af personen med døvblindhed, og fortæller derigennem hvad der foregår i den umiddelbare nærhed. 

Voksende område

Smarte tekstiler er et voksende udviklingsområde. Og det er perfekt at anvende til information om omgivelserne, mener Nils-Krister Persson, docent og forskningsleder indenfor smarte tekstiler ved Högskolan i Borås i Sverige.

”Vores krop er jo konstant i kontakt med tekstiler – det er stort set kun i bruseren, at den ikke er det,” siger han.

Projektet har fået navnet SUITCEYES, som står for Smart, User-friendly, Interactive, Tactual, Cognition-Enhancer that Yields Extended Sensosphere.

Groft oversat betyder det smart, brugervenlig, interaktiv, taktil forbedring af kognitionen, som udvider den del af omgivelserne, man kan opfatte.

I alt syv universiteter og forskningsinstitutioner er med i projektet fra Sverige, Grækenland, Polen, Frankrig, Tyskland, Holland og Storbritannien.

Døvblindefaglighed i følgegruppe

Der er tilknyttet tre personer med døvblindefaglighed til projektet.

Det er Thomas Ragnarsson og Berit Rönnåsen, som begge er rådgivere for elever med synsnedsættelse og døvblindhed i SPSM – Specialpedagogiska Skolmyndigheten - samt Henrik Hildemar, som er it-pædagog på Mo Gård.

Henrik Hildemar har, sammen med Thomas Ragnarsson, været med fra starten af projektet. Han fortæller:

"Vi har haft kontakt med Nasrine Olson, som er projektkoordinator, under hele ansøgningsfasen og fungeret som "sounding board", dvs. nogen, de kunne spille bold op ad. Og det er også i en sådan funktion vi indgår i projektet. De har været meget lydhøre og ydmyge overfor målgruppens forudsætninger og behov. Det gør det ekstra sjovt at være med i projektet.” 
 
Han fortsætter: ”Og det er vældig interessant, at projektet ikke bare har valgt at fokusere på taktil perception som støtte for orientering og modtagelse af information, men også som støtte for udviklingen af målgruppens forudsætninger for kommunikation ved hjælp af teknik. Det føles fantastisk spændende. På dette områder mangler vi i dag interessante produkter for personer med medfødt døvblindhed.”
 
”Måske kan vi i fremtiden møde disse personer som personale med lignende forudsætninger - altså hvor vi også bruger de samme smarte tekstiler? Forhåbentlig kan dette projekt også føre til flere projekter og studier på området," slutter Henrik Hildemar.

Også andre anvendelsesmuligheder

Når projektet er omme efter tre år, er målet at have en prototype af tøjet, som siden kan sættes i produktion af et af de firmaer, der er tilknyttet projektet.

Selvom projektet i første omgang retter sig mod personer med døvblindhed, mener projektkoordinator Nasrine Olson også, at der er andre anvendelsesmuligheder:

”Vi tror at tøjet også for eksempel kan anvendes indenfor eliteidræt, hvor træneren kan overvåge idrætsmandens bevægelser. Eller dykkere og brandmænd, som kan skulle arbejde i omgivelser, hvor de ikke kan se så meget, og som samtidig skal have sine hænder fri,” siger hun.

Projektet skydes efter planen i gang den 17. januar 2018. De 17,5 mio. kroner til projektet er bevilget af Horizon 2020, som er EU’s hidtil største forskningsprogram. 

Læs mere om projekt SUITCEYES her.

Bonusinfo

Den amerikanske hjerneforsker David Eagleman arbejder også på at anvende tøjet som overbringer af information. 

Han er i gang med at udvikle en vest med indbyggede vibratorer, som omsætter tale til taktile signaler på kroppen. Se ham fortælle om det her i en TED-talk.

OBS: Du kan slå danske undertekster til ved at klikke på tandhjulet nederst til højre på YouTube-videoen.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning