Spring til indhold
Et billede af en 3-model. der viser bygningen Døvblindehuset. To hænder - den ene ført - bevæger sig rundt i bygningen.

14-06-2021  |  Taktile modeller illustrerer nyt byggeri

Hvordan formidler man store og gennemgribende forandringer i dagligdagen til borgere med medfødt døvblind? I Døvblindehuset i Nærum har de naturligvis fokus på det taktile.

Derfor har de fået lavet modeller af de ti nye lejligheder, som skal bygges og af renoveringen af det gamle gule hus. 

Et byggeri kan virke fjernt og uhåndgribeligt på mange – og naturligvis også når man lever med medfødt døvblindhed og har et meget begrænset sanseapparat.  

Kreative tanker og kræfter

Der er således langt mange kreative tanker og kræfter i arbejdet med at formidle for borgerne, hvordan det nye døvblindehus kommer til at tage sig ud, når det står færdigt i foråret 2022 – og hvordan deres nye boliger og det nye dagtilbud kommer til at fungere.

”Vi har fået lavet en model af både det gamle og det nye hus. Der er tale om en printet 3D-model, som måler 110x60 cm. De enkelte etager kan tilgås således, at de er bygget op som samlestykker, hvor man kan tage taget af og kigge ned i første salen, og igen tage 1. salen af og kigge ned i stueetagen – og jo ikke kun kigge, men for borgerne her i Døvblindehuset også mærke sig frem med fingrene og den taktile sans som øjne. En enkelt borger bruger også læberne til at udforske detaljerne,” fortæller Ole Wøssner, der er virksomhedsleder i det højt specialiserede botilbud, som Døvblindehuset er.

Han glæder sig sammen med medarbejderne til at skulle udføre det socialpædagogiske- og det særlige døvblindepædagogiske arbejde i mere tidssvarende rammer. Døvblindehuset bliver på den nuværende adresse og det sætter Ole Wøssner stor pris på, fordi de grønne omgivelser ved skoven betyder rigtig meget for hverdagen både hos borgerne og medarbejderne.

Vedvarende fagligt fokus 

Der har været meget forskellige reaktioner fra borgernes side på modellen og den meget individuelle information, som de har fået. 

”Vi arbejdet naturligvis løbende med information om byggeriet afhængig af den enkelte borgers behov. Men på vores fælles informationsdag var det tydeligt, at beboerne havde forskellige fokus,” smiler Ole Wøssner. ”Nogle fulgte interesserede med, mens andre var mere optaget af de godter og drikkevare, som blev serveret, da modellerne blev introduceret for borgerne.”

Under alle omstændigheder har den taktile model og introduktionen til byggeplanerne ført til snakke, spørgsmål og tanker hos borgerne. Det fremgår ifølge Ole Wøssner tydeligt af de beskrivelser, der er i Bosted, hvor al dokumentation og information om borgerne foregår. 

Alle borgerne er desuden blevet udstyret med et billede af fordelingen af lejlighederne på de to etager i det nye hus, og et billede af den lille modellen samt en kopi af den tale, som Ole Wøssner holdt, da nyheden om byggeriet blev afsløret. 

”Det er meningen, at borgerne kan have billeder og talen liggende i deres boliger, så de altid kan få en snak om det nye – også med deres pårørende. Og så alle medarbejdere kan se, hvad de fik at vide på dagen og ud fra dette kommunikere med borgerne.” 

”Et nyt Døvblindehus bliver det seneste skud på stammen af rigtig mange nye boliger til borgerne på Sociale Tilbud  og det er glædeligt. Vi har på CFD siden amternes nedlæggelse i 2007 bygget nye moderne handicapvenlige boliger til alle borgerne på Oktobervej i Søborg og på Skaboeshusevej i Nyborg, ligesom vi har renoveret CFD´s dag- og beskæftigelsestilbud. Gode rammer for et godt liv kalder vi det," forklarer chef for CFD og for Sociale Tilbud, Kurt Faber-Carlsen, om vigtigheden af at sikre gode og tidssvarende boliger for borgere på botilbud.

"Og det gælder også for medarbejdernes arbejdsplads. Gode rammer for et godt arbejdsliv. Og med CFD´s nye strategi - Udsyn, hensyn og fremsyn - så taler dette lige ind i verdensmål # 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst.”

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning