Spring til indhold
Portræt af Lars Søbye

14-06-2018  |  Tre spørgsmål til Lars Søbye, ny områdechef for Kommunikation og Specialpædagogik

Vi har stillet tre spørgsmål til Lars Søbye, CDH's hidtidige forstander, som nu er blevet områdechef for Kommunikation og Specialpædagogik i Region Nordjylland.

Specialsektoren i Region Nordjylland har valgt at gennemføre en ny organisering, således at de forskellige tilbud i Specialsektoren nu samles i fire områder.

Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) er nu samlet i et område med to andre organisationer/tilbud, nemlig Specialbørnehjemmene og Institut for Syn og Hørelse.

Disse tre enheder udgør nu et samlet område under navnet Kommunikation og Specialpædagogik. Lars Søbye, som hidtil har været forstander for CDH, og som desuden har siddet i CFD's bestyrelse i en årrække, blev områdechef med virkning fra 1. juni 2018.

Vi har stillet Lars Søby tre hurtige spørgsmål, om hvad det kan komme til at betyde.

Hvilke fordele kan du se ved at have samlet disse enheder i et område under dig som leder?

Jeg kan se spændende nye muligheder for at skabe faglige synergieffekter med udgangspunkt i kerneydelsen, understøttelse af arbejdet med de strategiske fokusområder i vores bestræbelser på at være kommunernes foretrukne leverandør af højt specialiserede ydelser til gavn for borgeren.

Vi får bedre muligheder for at kunne imødekomme omgivelsernes krav og forventninger samt at kunne understøtte stordriftsfordele, effektive ledergruppe og ikke mindst understøtte en høj faglig specialisering på tilbuddene.

Og jeg kan se fordele i højere grad af implementeringskraft og synergieffekt i vores fremtidige virke med ny organisering.

Betyder organisationsændringen, at CDH også vil ændre sit hidtidige stærke faglige fokus på døve- og døvblindeområdet?

Det betyder det absolut ikke. Snarere det modsatte. Vi får nu endnu flere muskler at spille med, når vi skal sætte et fagligt fokus på specialerne, herunder døve- og døvblindeområdet.

Hele vores baggrund og historie er fast forankret i døve og døvblindeområdet, og vi fortsætter ufortrødent at fastholde vores faglige fokus i den retning. I den sammenhæng er netop vores eksemplariske samarbejde med CFD af uvurderlig stor betydning.

Vil CDH fortsat være en del af det nordiske PCN-samarbejde?

Ja, heller ikke i den sammenhæng sker der ændringer. CDH fortsætter samarbejdet med CFD i forhold til at repræsentere Danmark i PCN-sammenhæng. Det nordiske samarbejde både på høretabs- og døvblindeområdet fylder rigtigt meget og er mere relevant at fastholde end nogensinde.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning