Spring til indhold
Psykolog og regionsleder i TUBA, Dorthe Sund From, peger på et powerpoint, hvor der blandt andet står: Børnenes perspektiv

25-11-2019  |  TUBA på CFD

CFD Rådgivnings familiekonsulenter har valgt at sætte fokus på misbrug i familier – de har i den forbindelse inviteret TUBA indenfor.

CFD Rådgivnings familiekonsulenter har et ønske om at få styrket deres indsigt i og viden om misbrug. Derfor holdt de i sidste uge en temadag, hvor de blandt andet fik besøg af psykolog og regionsleder i TUBA, Dorthe Sund From.

Hun var inviteret til at tale og give børnenes og de unges perspektiv på det at vokse op i en familie med alkoholmisbrug. Flere medarbejdere fra CFD’s andre rådgivningstilbud havde valgt også at lytte med. 

Og det er familiekonsulent, Christel Knigge, rigtig glad for. ”Det er vigtigt at få en fælles viden og et fælles sprog til at tale om dette tabu, derfor valgte vi at invitere vores kollegaer fra de andre rådgivningsområder med til temadagen,” siger hun.

Alvorlige konsekvenser for børn og unge

Fysisk og psykisk vold, seksuelle krænkelser og symptomer på posttraumatisk stress er en del af dagligdagen, hvis man som barn eller ung vokser op med forældre, der har et misbrug. Det viser en undersøgelse fra TUBA.

”Og derfor er det så vigtigt, at vi i TUBA og I som rådgivere har fokus på området. Vi har en massiv alkoholkultur i Danmark, og det har alvorlige, negative konsekvenser for børn og unge – og naturligvis også for forældrene,” understregede Dorthe Sund From i sit oplæg.

Sundhedsstyrelsen har skønnet, at 122.000 børn mellem 0-18 år lever i familier med alkoholmisbrug. Og i en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed - SDU, svarede 19,3 % af de adspurgte, som var mellem 18 og 64 år, at de i deres barndom og ungdom havde boet sammen med en voksen, der havde et alkoholproblem.

Og det er ikke uden konsekvenser at vokse op i en familie med misbrug.

Et studie fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU, viser, at unge, der har forældre med alkoholproblemer, har flere psykiske problemer som for eksempel ensomhed, lavt selvværd, nervøsitet og depression end unge, hvis forældre ikke har alkoholproblemer. 

”I vores arbejde er vi stødt på misbrug, og der er en generel usikkerhed om, hvordan vi agerer i de situationer,” forklarede familiekonsulent, Tine Petersen, der sammen med Christel Knigge har taget initiativ til temaet.

Enige var alle de fremmødte i, at der er rigtig meget tabu knyttet til misbrug, og Dorthe Sund From bekræftede også billedet af, at det er noget, som forældrene som misbrugere naturligvis prøver at holde for sig selv og ofte også forsøger af afdramatisere.

”Men I kan være sikre på, at børnene og de unge er meget bevidste om det – for voksne med et misbrug mister deres evne til at være ansvarlige, forudsigelige, nærværende og omsorgsfulde.”

Et vigtigt fokus

Chef for CFD Rådgivning, Trine Tangsgaard, synes, at det er vigtigt, at hele rådgivningsområdet var repræsenteret. 

”I den generelle samfundsdebat er der fokus på den danske alkoholkultur og konsekvenserne af den. Jeg er rigtig glad for, at familiekonsulenterne sætter fokus på dette område. Misbrug i familier kan præge de børn og unge, der vokser op i det, resten af deres liv, og selvfølgelig skal vi som rådgivningstilbud også vide, hvordan vi allerbedst støtter, når misbrug er en del af dagligdagen,” siger Trine Tangsgaard. 

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning