Spring til indhold
En masse mennesker, der står og ser på afsløringen af en statue på en af pladser på CFD i Søborg

04-06-2019  |  150 år med sociale tilbud til døve

Cirka 400 gæster, medarbejdere og beboere på CFD fejrede lørdag den 1. juni 150 års jubilæum. 150 år hvor vi har været bærende for udviklingen af sociale tilbud til mennesker, der er døve eller døvblinde.

Arrangementet startede kl. 13 med taler af blandt andre formanden for DDL, Lars Knudsen, og bestyrelsesformanden, Lars Abel. Men også chef for CFD, Kurt Faber-Carlsen og formand for jubilæumsudvalget, Anne Vikkelsø, så tilbage i tiden og trak tråde fra 1869 og frem til i dag.

FN’s verdensmål vedrører også CFD

Bestyrelsesformand, Lars Abel, lagde i sin tale vægt på den store betydning som CFD historisk har haft for døve og døvblinde mennesker – og på hvordan organisationen altid har arbejdet dynamisk og udviklet sig med udgangspunkt i efterspørgslen i samfundet.

”Gennem mange medarbejdere, ledere, personale, pårørende og gennem krav fra borgerne står vi i dag på ryggen af tidligere arbejde – og med en stor, livskraftig og velfungerende organisation. Jeg er sikker på, at CFD også de næste mange år vil have en vigtig opgave med at sikre gode livsvilkår for voksne døve og døvblinde. Men det er ligeså vigtigt, at CFD griber ud efter fremtiden og arbejder med nye områder og indsatser, der styrker CFD. FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling vil efter min mening være et godt fundament for en fremtidig strategi på CFD,” sagde Lars Abel.

Store Marie

Talerne blev efterfulgt af afsløringen af en skulptur på en af de centrale pladser i Søborg. Skulpturen – Store Marie – er skabt af den døve kunstner Sten Lykke Madsen. Og så blev gæsterne inviteret på lækre småretter, som CFD’s egen Café Keller havde arbejdet hårdt for at få klar.

På CFD, Oktobervej 22A hænger der resten af året en plancheudstilling, som beskriver organisationens udvikling de sidste 150 år og kobler den til udviklingen på handicapområdet generelt. Udstillingen er åben for alle i dagtimerne.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning