Spring til indhold
billede af to postkort. Et fra Bybier og et fra en organisation, der donerer mad til udsatte.

20-12-2020  |  Bæredygtige julegaver

Lederne på Rådgivning besluttede sidste år, at de i fremtiden ville købe bæredygtige julegaver til medarbejderne. Et kriterium for deres gaveindkøb er, at en socialøkonomisk virksomhed skal stå bag.

Og den slags virksomheder er det heldigvis en del af, så gaverne til medarbejderne fra Rådgivning er alsidige og lækre  og flere socialøkonomiske virksomheder står bag produkterne.

”I år har vi købt julegaverne hos Huset Venture, som er en nonprofit socialøkonomisk virksomhed, helt ligesom CFD. De arbejder for at skabe arbejdspladser til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. Oveni det er alle produkterne i gaven bæredygtige, og vi håber, at medarbejderne vil nyde dem i denne meget anderledes juletid,” siger chef for Rådgivning, Trine Tangsgaard.

Verdensmålene og vores strategi

Rådgivnings julegaveindkøb støtter meget godt op om den nye strategi for CFD, hvor fokus er på en bæredygtig udvikling og på FN’s verdensmål. 

Trine peger særligt på målene #8, #10 og #12, som har med anstændig jobs og økonomisk vækst, mindre ulighed samt ansvarligt forbrug og produktion at gøre – noget som julegaverne i år emmer af. Og de har i Rådgivning også kigget et lag dybere og overvejet, hvilke indsatsområder, der kommer i spil med det fokus, som de har haft, da de skulle finde julegaverne. 

Indsatsområderne er en væsentlig del af CFD’s strategi. For skal vi faktisk rykke noget i en mere bæredygtig retning, så skal vi tænke det ind i vores handlinger og her kommer konkrete indsatser i spil.   

”Som vi ser det, spiller det meget godt sammen med indsatser omkring miljø, bæredygtighed, samarbejde og partnerskaber. Det sidste fordi vi jo selv som socialøkonomisk virksomhed med fordel kan indgå i partnerskaber med andre som os og f.eks. støtte deres arbejde ved at købe deres produkter, men jo også lade os inspirere af deres fokus, ideer og måder at drive virksomhed på.”

Trine fortæller, at der er en yderligere finesse ved årets julegave og det er, at vi med julegaverne i år også giver fem måltider til en person, som har brug for det. 

”Jeg er rigtig glad for, at vi både kan glæde medarbejderne på Rådgivning og samtidigt tage hånd om udsatte borgere, der har brug for ekstra støtte. Og det er jo noget af det, som socialøkonomiske virksomheder kan og et fokus som de har, som er langt væk fra profit.”  

Strategien skal folde sig ud

På Rådgivning vil de i 2021 arbejde benhårdt for, at CFD’s strategi ”Udsyn, hensyn og fremsyn” vil folde sig ud og Trine forventer også, apropos samarbejde og partnerskab, at de vil byde ind med inspiration til de andre områder og kolleger på CFD.

”Det er vigtigt, at vi husker på at dele vores erfaringer undervejs i arbejdet med at sikre bæredygtighed på CFD og i vores omverden," siger Trine og understreger, at eksterne formentlig også vil kunne drage nytte af de erfaringer og resultater, som vi når med vores bærdygtighedsmål.

"Vi deler gerne og så vil jeg i øvrigt ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår,” siger Trine.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning