Spring til indhold
Et grønt æble, en gul figur og en torso

19-11-2021  |  Borgeruddannelse om krop, kost og bevægelse

Der er meget at lære og forholde sig til, hvis man gerne vil have en sund livsstil – og det vil borgerne tilknyttet Dagtilbud eller STU på Skaboeshus i Nyborg gerne.

Sammen med pædagoger har de haft fokus på sundhed, velvære og trivsel i et borgeruddannelsesforløb.

”Nu er det jo ikke fordi, at alle borgerne er helt vilde med broccoli, pastinak og gulerødder – nogle kan rigtig godt lide chips og cola også, så det kræver et vedvarende fokus at videreføre en sund livsstil, når borgeruddannelsen er afsluttet,” siger Mette, der er pædagog på Skaboeshusevej og konstaterer samtidigt, at sådan er det jo i virkeligheden nok for rigtig mange mennesker. 

Sammen med kollegerne Sune og Karin har hun stået for uddannelsen.

Kurser med læringsmål

Uddannelsen strækker sig over fire kursusforløb med hver sit læringsmål under en fælles overskrift, som er: Kost, krop og bevægelse.

I forhold til kost skal kursisterne f.eks. lære om næringsstoffer, kostråd og fødevaremærker og så skal de selv være med til at sammensætte og producere sunde måltider og sunde snacks. Når der er fokus på kroppen, bliver kursisterne introduceret til knogler, muskler og organer og de arbejder med puls og pulszoner.

”Selve den fysiske udfoldelse har vi stort fokus på, for det er jo her, at vi også kan skabe store forandringer i hverdagen. Hvis vi får kursisterne til at forstå og mærke værdien af hverdagsmotion. Vi har hverken ambitioner om, at de skal blive langdistanceløbere eller vægtløftere,” forklarer Sune.

”Men vi har ambitioner om, at de skal få en sundere og mere aktiv hverdag. Det vil vi bidrage til ved at give dem en grundig indsigt i, hvor de kan justere på sin kost og på bevægelse.”

Ulighed i sundhed

Der tales meget om ulighed i sundhed og det er også et af motiverne for, at de i Nyborg – og i botilbuddene i Søborg – arbejder med borgeruddannelser, der har med sundhed og trivsel at gøre. 

”Vi ved, at der er en høj forekomst af livstilssygdomme hos mennesker med funktionsnedsættelser. Det skyldes blandt andet, at det kræver en særlig indsats at give denne borgergruppe indsigt i, hvordan man lever et sundt liv. Det har i høj grad motiveret os til at gå i gang med borgeruddannelsen,” fortæller afdelingsleder Susanne Eriksen.

Det kræver oversættelse og formidling af f.eks. Sundhedsstyrelsens kostråd, hvis døve borgere med funktionsnedsættelser skal forstå dem og prøve at efterleve dem. ”Og det ansvar tager vi naturligvis gerne – udover at det er vigtigt for borgerne, så er det også en spændende pædagogisk opgave for medarbejderne.”

”Vi arbejder med FN’s verdensmål på CFD og når vi taler om at mindske ulighed, så er vores take på det med borgeruddannelse at mindske ulighed i sundhed. Vi har en vigtig opgave i forhold til formidling om sundhed – uligheden i dag består blandt andet i, at der ikke findes materiale og oplagte kanaler at oplyse gruppen af borgere her på CFD Nyborg om sundhed,” forklarer Karin og fortsætter:

”Og så skal vi støtte borgerne i at blive handlekraftige, så de i højere grad kan få en sundere hverdag.”

Engagerede kursister

Og hvordan er det så gået med at give borgerne indsigt og gøre dem mere handlekraftige i forhold til deres egen sundhed?

Det fortæller Lars R begejstret om: ”Det har været et spændende kursus, især da vi har hørt om organerne og kredsløbet. Jeg har lært en masse omkring kulhydrater, fedt og sukker og generelt om kost. Jeg har lært hvilke kostmærker jeg kan kigge efter, når jeg er ude og handle. Jeg har lært mange ting, som jeg kan tage med mig i livet i fremtiden når jeg skal passe på min krop”.

Theresa fortæller: ”Jeg har fået et stort udbytte af uddannelsen med ting jeg ikke vidste, som jeg ved nu, og som jeg kan tage med mig videre. Tusind tak for en god uge.”

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning