Spring til indhold
Bruno Madsen viser CFD's tegnnavn

25-04-2017  |  CFD's chef Bruno Madsen går på pension

Bruno Madsen har meddelt CFD’s bestyrelse, at han ønsker at gå på pension fra 1. november 2017 efter mere end 16 år som chef for CFD.

Bruno Madsen siger: 

”Vi har en ny strategiplan, der peger frem mod 2021. Vi har opsagt driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune og er i fuld gang med at arbejde med de udfordringer, det giver. Der er i forlængelse af strategiplanen mange tiltag, der vil række langt frem, og som jeg finder det rigtigst, at en ny chef får mulighed for at stå i spidsen for og følge til dørs. Derfor mener jeg, at det er det rigtige tidspunkt både for CFD og for mig, at jeg går på pension.”

Vurdering af CFD's overordnede organisation

På bestyrelsesmødet i går blev (den 24. april) blev bestyrelsen orienteret og traf derefter følgende beslutning:

”Chefen for CFD vil i samarbejde med chefgruppen i forbindelse med, at chefstillingen bliver ledig, vurdere CFD’s overordnede organisation med henblik på, hvilken struktur der bedst kan understøtte CFD’s opgaver og udvikling samt de udfordringer, som CFD forventes at stå overfor jf. Strategi 2017-2021.”

Bruno Madsen vil hen over foråret drøfte overvejelserne om chefstillingen med bestyrelsesformanden, og på bestyrelsesmødet den 22. juni vil der blive fremlagt et forslag for bestyrelsen vedr. stillingens besættelse. 

På baggrund af drøftelserne i bestyrelsen vil notatet blive bearbejdet og fremlagt til drøftelse på CFD's HMU-møde den 11. september og fremsat til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 20. september 2017.

Mere information følger naturligvis her på hjemmesiden, når der er nyt i sagen.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning