Spring til indhold
Billede af fyrværkeri mod en sort nattehimmel

01-01-2018  |  CFD er nu en privat virksomhed

Da midnatsklokkerne slog, og de største raketter steg mod vejrs nytårsnat, skete der også noget stort med CFD.

Samtidig med 2018’s ankomst ændrede CFD formel status. Indtil da var CFD en nonprofit erhvervsdrivende fond med et socialt formål og med en driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune.

Nu er vi fortsat en nonprofit erhvervsdrivende fond med et socialt formål, men vi har ikke længere driftsoverenskomst med Gladsaxe Kommune. Vi er blevet private.

Ingen forskel for brugerne

Brugerne af vores tilbud kommer ikke til at mærke forskellen. Både vores tilbud og kvaliteten af dem forbliver uændrede. 

For kommunerne, som køber CFD’s ydelser, betyder ændringen først og fremmest, at CFD fremover skal lægge moms til vores takster og priser for sociale ydelser jævnfør positivlisten i bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner. Kommunerne skal så selv sørge for at løfte momsen af i forbindelse med betalingen.

For medarbejderne betyder det, at der skal forhandles nye overenskomster med de faglige organisationer for de store faggrupper, ligesom CFD’s to nuværende virksomhedsoverenskomster skal genforhandles. For andre medarbejdere skal der forhandles individuelle kontrakter.

Der er fra CFD’s og de faglige organisationers side ikke lagt op til væsentlige ændringer i de fremtidige overenskomster. Medarbejderne bliver derfor ikke stillet ringere ansættelsesmæssigt med overgangen til privat virksomhed.

I forbindelse med ændringen skal CFD også have en ny bestyrelse. Den nuværende bestyrelse fortsætter dog, indtil de formelle godkendelser i forbindelse med CFD’s nye vedtægter er på plads. 

Baggrunden for ændringen

Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, siger:

”Tankerne om ændring af vores organisationelle status har eksisteret i nogle år. Vores udgangspunkt er, at vi ønsker at have optimal handlefrihed i vores bestræbelser på at forfølge vores vision og mission. Og CFD’s bestyrelse besluttede derfor allerede i december 2016 at opsige driftsoverenskomsten med Gladsaxe Kommune.”

”Det er helt afgørende, at CFD som velfærdsoperatør i Danmark kan levere den brede vifte af tilbud, som borgerne, kommunerne og andre interessenter efterspørger – og kommer til at efterspørge i fremtiden. Og vores vurdering er altså, at dette bedst opnås ved at være en privat-selveje nonprofit organisation, som ikke har en driftsoverenskomst,” slutter Kurt Faber- Carlsen.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med CFD’s overgang til at være en privat virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os. 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning