Spring til indhold
Gule balloner med teksten Nyborg på en blå himmel

20-05-2022  |  CFD og omverdenen

På CFD gør vi meget ud af at blive en del af de lokalsamfund, som vi er i. Til hverdag og til fest. Det er en naturlig del af vores arbejde med at give brugere og beboere en rar og tryg hverdag.

I Nyborg kommer der til at ske store ting, når Tour de France-feltet kører gennem kommunen i starten af juli måned. Den begivenhed har CFD Nyborg grebet sammen med de øvrige borgere og virksomheder i kommunen. 

Genkendelse og anerkendelse

De har fundet gamle cykler frem, spraymalet dem gule og malet røde prikker på hvide spande. Det pynter matriklen og viser omverdenen, at også CFD’s bo- og beskæftigelsestilbud er en del af den gule folkefest, som Nyborg kommune kalder det.

"Vi vil selvfølgelig gerne være med til at fejre den store sportsbegivenhed, som kommer til Fyn den 2. juli. Borgerne her på CFD Nyborg synes, at det er sjovt og der er et hold, som har fået til opgave at vande blomsterne. Det er selvfølgelig ikke dem alle sammen, som ved og interesserer sig for, hvad der skal ske, men de synes, at det er sjovt med de gule cykler," fortæller medarbejder Annemette Branderup.

Samtidig vækker de gule cykler genkendelse, når borgerne færdes rundt omkring i byen. 

På vores matrikel i Søborg får vi ofte besøg af børn og pædagoger fra børnehaven inde ved siden af. Så folder børnene sig ud på vores grønne arealer – bruger gynger og trampolinen til sjov og ballade. I forbindelse med corona lagde børnene små malede sten rundt omkring med søde beskeder. En anerkendelse af at også beboerne på CFD’s botilbud var ramt af corona og kunne trænge til lidt opmuntring.

”Det er vigtigt for os alle som mennesker at være en del af noget større. Det vokser vi af – også selvom vi har autisme eller en anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, så skal vi naturligvis bare være opmærksomme på intensiteten. Borgerne på CFD er på mange måder udsatte, når de bevæger sig ud i samfundet. De kommunikerer f.eks. på en anden måde end flertallet, men vi oplever en stor imødekommenhed fra omgivelserne,” fortæller direktør for Fonden CFD, Kurt Faber-Carlsen.

Han husker en henvendelse fra en borger, som fortalte, at hun havde overværet en episode i det lokale supermarked, hvor en af beboere var blevet drillet af nogle skoleelever – det havde gjort ham usikker, kunne hun se. Hun ringede derfor til CFD og fortalte om episoden, fordi hun gerne ville have, at vi var forberedte, hvis nu han kom hjem og var oprevet. 

”Det er et godt eksempel på, hvordan beboerne er en del af noget større, og hvordan de mødes med både nysgerrighed men også medmenneskelighed. Den lokale cykelhandler kender også særligt en af beboerne her på Oktobervej og når interessen for hans cykler bliver for stor og besøget i hans butik varer for længe, så giver han os et opkald og så kommer der styr på det. Det er en vigtig del af hverdagen at høre til.”

Udsyn, hensyn, fremsyn

Som organisation har vi fokus på omgivelserne både i hverdagen og i vores strategiplan, der går under navnet Udsyn, hensyn og fremsyn

FN’s verdensmål er også en integreret del af strategien og f.eks. målet om mindre ulighed arbejder vi med, når man på CFD Nyborg tilbyder borgerne at være en del af den folkefest, som kommer til at folde sig ud lige for øjnene af dem. 

Det kendetegner i det hele taget strategiplanen, at den naturligvis er noget, som vedrører medarbejderne i deres daglige virke i CFD’s forskellige tilbud og at den på den måde også bliver relevant for beboerne og brugerne af vores tilbud.

”Vi har med vores strategiplan sat en retning, hvor vi endnu mere end hidtil rækker ud mod omverdenen, men hvor vi samtidig også insisterer på, at omverdenen tager de hensyn, der skal til for, at mennesker der er tilknyttet CFD’s tilbud, kan spille en rolle i verden,” forklarer Kurt Faber-Carlsen.

Han kommer til at tænke på den tilbagevendende motionsdag, hvor alle vores sociale tilbud mødes og motionerer i området omkring matriklen i Søborg, har også fået positive kommentarer med på vejen. På Facebook skrev en nabo, at han blev så glad af at se alle de motionister fra CFD, som kom forbi hans køkkenvindue. ”Sådan en kommentar på Facebook gør mig glad og stolt.”

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning