Spring til indhold
To hænder holder et sammenhængende puslespil, der tilsammen danner ordet DØVBLINDHED

21-11-2018  |  CFD overtager ansvaret for fagligt netværk på døvblindeområdet

Socialstyrelsen har overdraget ansvaret til CFD’s døvblindekonsulentordning for afholdelse af årlige møder i Fagligt netværk om erhvervet døvblindhed.

Dermed vender Fagligt netværk tilbage til CFD. Netværket blev oprettet i  1997 i et samarbejde mellem CFD’s døvblindekonsulentordning og det daværende Videnscentret for Døvblindblevne, som også var placeret på CFD.

Fra 2011 til 2017 har Socialstyrelsen stået for møderne, og fra 1. december overgår ansvaret altså på ny til CFD. 

Sikre større viden

Netværket blev oprettet for at sikre en større viden om personer med kombineret høre- og synsnedsættelse i de (dengang) amtslige kommunikationscentre, høreinstitutter og synscentraler. Man vidste, at der blandt de borgere, som var i kontakt med syns- og høresystemet også var en stor del, som havde både syns- og høreproblemer.

For at disse borgere skulle identificeres og have et tilbud, som tog højde for kombinationsproblematikken, skulle nøglemedarbejdere i systemet have mulighed for at få opkvalificeret deres viden om og opmærksomhed på kombinationen gennem faglige oplæg og erfaringsudveksling med kolleger og døvblindekonsulenter.

Netværket har fortsat med årlige møder, hvor deltagergruppen har ændret sig lidt gennem årene i takt med de organisatoriske forandringer på området. Men deltagerne er fortsat primært høre- og synskonsulenter og døvblindekonsulenter.

Næste møde i maj 2019

Anette Rud Jørgensen er faglig leder for døvblindekonsulenterne. Hun siger:

”Vi glæder os meget til igen at arrangere møderne i Fagligt netværk fra næste år. Vi har altid syntes, at møderne er utroligt givende og skaber rum for en meget vigtig kontakt og diskussion med syns- og hørekonsulenterne rundt om i landet."

"Vi nedsætter en planlægningsgruppe og forventer inden jul at kunne melde en endelig dato ud for næste møde, som bliver i maj 2019,” slutter Anette Rud Jørgensen.

Tilmeld dig CFD’s nyhedsbrev for at få information om datoen, når den foreligger.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte faglig leder af døvblindekonsulenterne Anette Rud Jørgensen på arj@cfd.dk eller 4439 1218.

Læs Socialstyrelsens nyhed om overdragelsen her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning