Spring til indhold
Tre sorte modelhuse af træ.

02-11-2016  |  En historisk dag

1. november 2016 var en historisk dag, både for døvblindeområdet i Rådgivning og for de seks personer med høre- og synsnedsættelse, som afsluttede det første pilotkursus i døvblindekonsulenternes rehabiliteringsprojekt "Kom igen!"

Socialministeriet har bevilget næsten to millioner kr. til CFD Rådgivning for at udvikle et samlet rehabiliteringsforløb samt afvikle to kurser for personer, som er ramt af et dobbelt sansetab - henholdsvis et forløb først for en gruppe af talebrugere og herefter et forløb for en gruppe af tegnsprogsbrugere.

Et sådant tilbud har hidtil ikke eksisteret i Danmark.

Mening og livskvalitet 

Kirsten Washuus, projektmedarbejder og døvblindekonsulent fortæller om formålet med projektet:

”Hensigten er, at vi med denne indsats gerne skal give deltagerne startskuddet til at finde ud af, hvilke valg, der skal tages for at gøre det bedst for sig selv, og leve det liv man ønsker. Det handler om at finde meningsfuldhed og livskvalitet trods en udfordrende hverdag.”

Else Marie Jensen, tidligere døvblindekonsulent og nu projektmedarbejder, supplerer:

”Og det handler ikke kun om at tilegne sig kompensatoriske teknikker i forhold til fx mobility, men i høj grad også om de psykologiske konsekvenser af at være ramt af et dobbelt sansetab herunder den livsomstilling, som uundgåeligt følger med. Derfor har der været en psykolog med under kursusforløbet.

Tre kursusmoduler – tre huse

De seks deltagere har gennemført tre moduler, som hver har bestået af tre dage. Hvert modul handlede om indholdet i et særligt ”hus”: Første modul "foregik" i AV-huset (om det auditive/hørelse og visuelle/syn), andet modul i Energihuset (om at undgå at miste energi og om at reducere stress) og tredje modul i Netværkshuset (om familier, venner, professionelle). 

Når projektmedarbejderne holder oplæg om projektet, anvender de tre modelhuse, som de har fået fremstillet specielt til formålet på CFD (se billedet).

Mange af døvblindekonsulenterne har med hver af deres særlige kompetencer bidraget som oplægsholdere i de enkelte huse. I det næste kursusforløb for tegnsprogsbrugere, som starter februar 2017, vil døvblindekonsulenterne igen blive inddraget. 

Vigtig viden

Anette Rud Jørgensen, faglig leder for døvblindekonsulenterne, var med til afslutningen, og hun siger:

"Det var en meget spændende dag og for mig også en vigtig anledning til at takke deltagerne for den vigtige viden, de har bidraget med ved at deltage i første pilotkursus. Det er en viden, der kan medvirke til at kvalificere vores rådgivningstilbud i døvblindeområdet."

Projektmedarbejderne slipper dog ikke kursisterne helt endnu. Der skal om noget tid følges op ved individuelle interviews, som vil give et billede af den betydning/effekt som kurset har haft i deltagernes liv.

Projektet afsluttes med en temadag den 8. marts 2018, hvor resultater fra projektet vil blive fremlagt for interesserede.

Læs mere om projektet her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning