Spring til indhold
fire mennesker der aktivt deltager i en seminar med postere på væggene og masser af kommunikation

13-10-2023  |  Hvad skal følge efter vores levende strategi?

Der er masser af liv i UDSYN, HENSYN OG FREMSYN – STRATEGIPLAN 2020-2025. Men fremtiden rykker som bekendt hele tiden nærmere, og derfor er arbejdet med den kommende strategiplan sat i gang.

CFD’s bestyrelse og ledelsen stak hovederne sammen i den forgangne uge og satte fokus på, hvor CFD står stærkt i dag, og hvordan vi kan ruste os til fremtiden, så vi fortsat har tydelige styrkepositioner.

Disse diskussioner skal være med til at danne grundlag for arbejdet med den kommende strategi, som skal ligge klar til at tage over efter Udsyn, hensyn og fremsyn, når 2024 bevæger sig ind i 2025.

En levende strategis efterfølger

Direktør for Fonden CFD, Kurt Faber-Carlsen, understreger, at den gældende strategi er sprællevende. 

”Der er stadig meget at gøre i forhold til Udsyn, hensyn og fremsyn, og det er fedt at opleve energien i det ude omkring i CFD. Vi skal dog også være klar til at springe ind i fremtiden efter 2025, og derfor går vi nu så småt i gang med at forestille os fremtidens muligheder for CFD. En strategi skabes ikke fra den en dag til den anden. Så hvis vi skal nå hele vejen rundt, også om CFD’s værdier og vision, skal vi i gang med billeder og forestillinger om CFD’s fremtid allerede nu,” siger han.

Kurt peger desuden på, at CFD’s bestyrelse helt naturligt er en betydningsfuld sparringspartner for hele CFD, når fremtidens indsatser, styrkeområder og udfordringer skal adresseres i en kommende strategi. 

”Vi lytter i denne forbindelse også, som altid, gerne til eksterne interessenters ønsker til CFD som velfærdsoperatør ” siger han.

Bestyrelsesformand, Anders Folmer Buhelt, peger på, at bestyrelsen og ledelsens samarbejde om at identificere CFD’s styrkepositioner nu og i fremtiden er væsentligt for at komme godt fra start med en ny strategi. 

”Vi har en strategi, som holder. Når så vi går i gang nu, er det fordi, vi skal begynde at lægge hovederne i blød. Processerne op til en strategi er vigtige. De overvejelser, som vi går med om os selv og verden omkring os, skal vi se på. Vi har talt meget om, hvordan vi kan styrke evnen til at forestille os fremtiden, og hvordan vi kan påvirke den,” siger han.

Sammen havde de en bred diskussion om, hvad vores faglige viden kan gøre, hvor CFD er i dag, og hvad vi kan være engang. 
”Vi satte os fri af det umiddelbare for at se, hvordan fremtiden kan se ud.” Uden at de bevægede sig ud i et decideret fremtidsseminar.

En bestilling til CFD's ledelse

Sammen identificerede bestyrelsen og ledelsen i CFD fire centrale temaer for den kommende strategiplan.

  • Identitet og branding
  • Målgrupper og målgruppens ændrede behov
  • Hvordan engageres ”kunderne”, brugerne og de pårørende i udviklingen af CFD?
  • Styrke vidensdeling om Sociale Tilbud

Disse temaer gav bestyrelsen CFD’s chefforum med videre som en slags bestilling til det kommende arbejde, som skal munde ud i en strategiplan for 2025-2030. 

Anders nævner i den forbindelse også selvejets natur, som blev diskuteret. Fonden CFD er, som de andre selvejende, en organisation, en virksomhed, en fond, der bygger på handlekraft og pionerånd. ”Vi sætter i værk, når vi ser en udfordring. Og hvordan kan vi blive mere agile? Hvordan kan vi engagere omverdenen? Både brugere, samarbejdspartnere, medarbejdere.”    

Temaerne står ikke alene, men blev på visionsdagen suppleret med bl.a. bevidstheden om et stærkt tegnsprogsmiljø i CFD, bevidstheden om mere digitalisering fx kunstig intelligens, AI, opmærksomheden på den offentlige økonomi og blikket på altid at medtage forestillingen om jokeren/wild-card med klimakrise og verdens foranderlighed.

Hvad skal der så ske nu?

Bestyrelsen har nu lagt den fremadrettede proces med tilblivelsen af en ny strategi for CFD i hænderne på chefforum. 
Det er chefforums ansvar at skabe fundamentet og pejlemærkerne for vores nye strategi samtidig med at bestyrelsen undervejs opdateres og involveres på en måde, så vi også kommer til at forholde os til både CFD’s værdier og vision, inden den nye strategi er på plads.

OBS! Efter efterårsferien kan du høre den seneste version af podcasten ”Et kvarter med CFD”, hvor Kurt netop taler om strategi og arbejdet med det. 

Relaterede artikler

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning