Spring til indhold
Nærbillede af en mands øre

03-03-2017  |  International dag med fokus på hørelse

I dag markerer WHO den internationale høredag – World Hearing Day – for 17. gang.

Formålet med dagen er at sætte fokus på forskellige aspekter indenfor forebyggelse og behandling af høreproblemer verden over. 

I år er temaet de økonomiske  konsekvenser af høretab, som ikke opdages eller behandles godt nok.

WHO siger på deres hjemmeside: ”Høretab, der ikke gøres noget ved, udgør en stor udgift for den globale økonomi og har en stor påvirkning af livssituationen for dem, der er ramt. Det er muligt at gøre noget ved høretab, og det kan betale sig." 

WHO anslår, at 360 millioner mennesker verden over lever med et høretab, som giver dem store problemer i dagligdagen. Og de anslår også, at over 60% af alle tilfælde af høretab hos børn på verdensplan kan undgås.

"Forebyggelse, hørescreening af børn samt forskellige muligheder for rehabilitering såsom hørehjælpemidler, undertekster og tegnsprogsundervisning er blandt de strategier, som kan afhjælpe høretab og dets konsekvenser. I år sætter den internationale høredag fokus på initiativer, som kan tages af beslutningstagere i forhold til høretab," skriver WHO i forbindelse med årets tema for den internationale høredag.

Tilfældigt om du får en ordentlig behandling

I dagens anledning bringer Berlingske et debatindlæg fra topcheferne for tre store danske høreapparatfirmaer, hvori de kritiserer organiseringen af den danske offentlige høreomsorg.

De siger blandt andet: "Hvis du har høretab i dagens Danmark, så er det tilfældigt, om du får en ordentlig behandling, og du får helt sikkert ikke de bedste apparater."

Og de fortsætter: "Engang var dansk høreforsorg et forbillede for andre lande, som valfartede til. Nu kommer de ikke – for vi kan ikke længere fremvise Danmark som en sublim show case."

Læs debatindlægget her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning