Spring til indhold
Portræt af Sangeeta Bagga-Gupta

15-12-2016  |  Akademisk kapitel om tegnsprog og tosproglighed i undervisning

I tredje udgave af Encyclopaedia of Language and Education sammenfatter den svenske professor Sangeeta Bagga-Gupta forskningen om tegnsprog og tosproglighed i undervisning.

”Encyclopedia of Language and Education” er en mastodont af et leksikon på 10 bind og anses for at være det internationale standardværk indenfor sprog- og uddannelsesrelaterede emner. 

De 10 bind udgives løbende. I femte bind, som kom i år, finder man Sangeeta Bagga-Guptas kapitel, som har titlen Signed Languages in Bilingual Education

I kapitlet sammenfatter hun de forskellige tegnsprogs stilling, og den forskning som er foregået internationalt, specielt indenfor tosproglighed og undervisning af døve.

Udgangspunkt i to forskellige positioner

Sangeeta Bagga-Gupta er professor i pædagogik på Jönköping Universitet, og hun siger om sit kapitel:

"Forskningen og undervisningen har siden 1800-tallet haft udgangspunkt i en af to helt forskellige positioner. Lidt forenklet kan man sige, at den første position tager udgangspunkt i et perspektiv, hvor man anser døves situation for at kunne forbedres ud fra en hørende og talesproglig norm. Her bliver det at lære det talte sprog – med høretekniske hjælpemidler som høreapparater eller CI – nøglen til normalisering og integration."

"Den anden position har et lingvistisk perspektiv som udgangspunkt. Her anser man tegnsprog for at være nøglen til normalisering og velbefindende. Ud fra denne holdning segregeres døve ofte og får i stedet undervisning på tegnsprog," forklarer Sangeeta Bagga-Gupta.

Vi "sproger"

I kapitlet trækker hun også aktuel forskning frem, som går videre end denne polarisering, og som i stedet fokuserer på dagligdags sproglig praksis i og udenfor skolen. 

"Menneskers kommunikation – uanset hørestatus – karakteriseres af en kompleks anvendelse af talesprog, tegnsprog, skriftsprog og flere forskellige nationale sprog. Uanset vores hørestatus anvender vi os af mindst to – og ofte endnu flere – sproglige varianter eller kode og modaliteter. Man kan kort sagt sige at vi ”sproger”," slutter Sangeeta Bagga-Gupta 

To andre kapitler

I denne udgave af leksikonet er i øvrigt også to andre kapitler, der handler om tegnsprog som del af tosproget undervisning.

Forfatteren til det ene er professor Gladys Tang, som er leder af Centre for Sign Linguistics and Deaf Studies, The Chinese University of Hong Kong. Hendes kapitel har titlen Sign Bilingualism in Deaf Education - From Deaf Schools to Regular School Settings.

Professor emeritus Jim Cummins fra universitetet i Toronto, Canada har skrevet det andet, som har titlen Teaching for Transfer in Multilingual School Contexts.

Læs mere om Encyclopaedia of Language and Education her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning