Spring til indhold
Ordet "Workshop" skrevet med lysende bogstaver på en brungul væg.

10-08-2017  |  Karriereworkshop for døve

CFD er medarrangør af en workshop i næste måned for døve, som er arbejdssøgende eller i arbejde.

Arbejdsløsheden blandt døve er langt højere end blandt resten af befolkningen.

38% af alle døve i den erhvervsaktive alder er uden arbejde, mens ledighedsprocenten er nede på omkring fem i befolkningen som helhed.

For at støtte døve med at finde eller fastholde et arbejde arrangerer projektet ”Tegn nu” en karriereworkshop. Her kan man blandt andet få oversat tekster til dansk tegnsprog, få gode værktøjer og tips til kommunikation med kolleger og chefen, få gode råd om sin jobsøgningsproces, få personlig coaching om sin arbejdssituation og høre mere om, hvad døve har ret til af kompenserende midler i arbejdslivet.

Rettigheder og muligheder på arbejdsmarkedet

Døvekonsulent Emilie Severin Bruus fra CFD har et oplæg på dagen om rettigheder og muligheder som døv på arbejdsmarkedet. Her kommer hun blandt andet ind på mentorordningen, intern personlig assistance, §56, hjælpemidler til arbejdspladsen, tegnsprogsundervisning, isbryderordningen og fortrinsretten.

Og i løbet af dagen har deltagerne mulighed for at tale med konsulenter fra blandt andet CFD Rådgivning i "jobcaféen".

Workshoppen er gratis, og deltagerne får desuden dækket deres udgifter til transport.

Arrangementet finder sted i Mødecenter Odense lørdag den 2. september kl. 10-16. Tilmelding skal ske til tegnnu@deaf.dk senest den 16. august.

Se programmet.

Se information om dagen på tegnsprog.

Tegn Nu er et arbejdsmarkedsprojekt, som ledes af Danske Døves Landsforbund med deltagelse af CFD Rådgivning, Castberggaard Jobcenter og DNTM. Se mere på Tegn Nus hjemmeside.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning