Spring til indhold
Foto af sti med en afspærringspæl midt i.

02-09-2018  |  Lette hørenedsættelser risikerer at blive undervurderet

Det kan være vanskeligere og mere psykisk krævende at leve med en let hørenedsættelse end med en alvorlig. Det siger tre norske forskere i en ny artikel.

Det kan være let at lade sig narre som hørende, når man møder en person med en let hørenedsættelse. Personen taler upåfaldende og får det meste med af samtalen i klasseværelset eller mødelokalet, og derfor er det let at antage, at hørenedsættelsen ikke har lige så store konsekvenser som for en person med en større hørenedsættelse. 

Men hvis mange taler i munden på hinanden, eller hvis der er meget støj, kan selv en let hørenedsættelse føre til, at man går glip af det, der bliver sagt. 

Kan stå i vejen for social deltagelse

En let hørenedsættelse kan derfor stå i vejen for social deltagelse gennem hele livsforløbet og kan på nogle områder være mere belastende end alvorlige hørenedsættelser, fordi den ofte er mere usynlig. Og den konstante anstrengelse for at høre kan føre til træthed, muskelspændinger og følelsen af at være udenfor.

Det skriver tre norske forskere på baggrund af deres forskning i en artikel i den norske avis Aftenposten. 

Forskerne er Beate Øhre fra Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Nina Jakhelln Laugen fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Ann Mette Rekkedal fra NAV Hjelpemiddelsentral, og deres forskning viser blandt andet følgende:

Allerede i børnehavealderen kan børn med lette hørenedsættelser have problemer med sociale færdigheder som samarbejde, selvkontrol og konfliktløgsning. Såvel børn med normal hørelse og børn med mere alvorlige hørenedsættelser ser ud til at klare sig bedre socialt.

Lidt ældre børn med lette hørenedsættelser er mindre trygge i skolen, har lavere selvopfattelse og er mere negativt indstillet til skolen end elever med alvorligere hørenedsættelser. 

Også for voksne kan selv en let hørenedsættelse være en hindring for social deltagelse. En sammenlignende undersøgelse af voksne med hørenedsættelse og døve viste, at de der brugte talesprog, oplevede større isolation end de, der brugte tegnsprog.

Læs artiklen i Aftenposten her.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning