Spring til indhold
Billede af deltagerne til konferencen, som sidder på deres stole

16-10-2019  |  Tilbageblik på "Vi deler fremtiden"

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen ser her tilbage på CFD's jubilæumskonference, som fandt sted den 2. oktober.

Den 2. oktober afholdt CFD sin jubilæumskonference "Vi deler fremtiden" med omkring 100 eksterne og interne deltagere.

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen ser her tilbage på arrangementet.

Gode og nyttige input

Han siger:

"Først og fremmest opnåede vi meget af det, som vi gerne ville med konferencen og fik fat i forskellige perspektiver på fremtiden. Jeg synes, at vi lykkedes rigtig godt med at bringe medarbejdere fra CFD sammen med eksterne deltagere, og min vurdering er, at vi med konferencen har styrket relationen til de eksterne aktører, som jo alle i en eller anden udstrækning er eller kunne være samarbejdspartnere."

"Dernæst vil jeg sige, at jeg tænker, at vi med konferencen har fået rigtig gode og nyttige input til CFD's strategiarbejde og i bredere forstand til det solide arbejde, der udføres hver dag på CFD og på andre specialiserede tilbud i Danmark."

Kurt Faber-Carlsen er også godt tilfreds med den praktiske og indholdsmæssige planlægning af konferencen: 

"Hele setup'et er efter min mening et eksempel på mangfoldigheden i de faglige kompetencer, som vi har på CFD. At vi kan afholde sådan en konference, får mig egentlig til at tænke på, at vi måske godt i fremtiden kunne byde ind med lignende arrangementer i forskellig skala – og gerne i fællesskab med andre," siger Kurt Faber-Carlsen.

Både muligheder og udfordringer

Om eftermiddagen på konferencen var der fremtidseksperimentarium og videnscafé, og begge dele var præget af konferencedeltagernes parathed og lyst til at dele forestillinger med hinanden om fremtidens målgrupper, CFD's berettigelse og hele områdets muligheder.

Og at fremtiden bringer både muligheder og udfordringer fremgik tydeligt af eftermiddagens diskussioner.

Kurt Faber-Carlsen siger det således:

"Fremtiden venter og er derude, og det er tydeligt, at den kræver samarbejde og partnerskaber mellem forskellige velfærdsaktører og for eksempel brugerorganisationer, hvis vi skal kunne leve op til de forventninger, der er i samfundet både i dag og i fremtiden til vores ydelser."

"Fremtidsforsker Eva Steensig var i sit oplæg inde på netop dette, da hun talte om paradokset imellem det specialiserede – CFD's tilbud – og det individuelle, det vil sige det som borgerne og også kommunerne efterspørger. Hun pegede også på den stigende ulighed som en udfordring her og nu, men også som en tydelig fremtidstendens. Og dette stemmer jo også rigtig godt overens med vores ønske om at arbejde med FN's verdensmål, hvor mål nr. 10 netop har handler om at mindske ulighed," slutter Kurt Faber-Carlsen.

Nedenfor har vi samlet nogle billeder fra konferencen i en video (ca. to minutter)

Der blev desuden lavet et visuelt referat af konferencen i form af en meget stor tegning. En pdf af tegningen kan downloades her (fylder 18 MB).

 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning