Spring til indhold
Skærmdump af e-læringsmodulet. Til venstre sidder en mand og taler, til højre ses tolken.

21-03-2019  |  Udviklingsprojekt godt i gang

CFD Rådgivnings projekt om opkvalificering af kontaktpersoner har kørt siden september sidste år. Vi er nu halvvejs gennem udviklingen af de syv e-læringsmoduler.

Projektet er finansieret af Socialstyrelsen og har til formål at udvikle og afprøve et opkvalificeringsforløb til kontaktpersoner for mennesker med erhvervet døvblindhed. (Læs mere om kontaktpersoner her.)

Forløbet kommer til at bestå af tre undervisningsformer:

  • E-læring, hvor deltagerne undervises via deres computer når og hvor, de vil
  • Gruppebaseret e-læring, hvor deltagerne samles fysisk i mindre grupper, og hvor undervisningen består af en blanding af e-læring og gruppediskussion med en døvblindekonsulent som facilitator
  • Holdundervisning uden brug af e-læring.

Projektet blev skudt i gang i slutningen af september. Første del af projektet handler primært om udvikling af de syv e-læringsmoduler. Her foregår udviklingen i samarbejde med e-læringsspecialisterne Key2Know.

Modulerne kommer til at bestå af speak, illustrationer, billeder, video og interview. For at sikre fuld tilgængelighed for målgruppen bliver alt tolket til tegnsprog, ligesom alt er tekstet. Både tolkning og undertekster kan man vælge til og fra på skærmen efter behov.

Hvert modul tager et par måneder at udvikle fra indledende workshop til det færdige produkt. I udviklingen af hvert af modulerne indgår fire døvblindekonsulenter med deres specialistkompetence indenfor emnet og erfaring med undervisning af kontaktpersoner.

Spørgeskemaundersøgelse med 60% svar

Det er et helt nyt tiltag med e-læring til kontaktpersoner. For at få viden om denne ret forskelligartede gruppes erfaring med og holdning til anvendelse af it, gennemførte vi som noget af det første i projektet en spørgeskemaundersøgelse blandt nuværende kontaktpersoner.

Undersøgelsen, som også var tolket til tegnsprog, blev besvaret af omkring 60%. Den viste, at selvom gruppen af kontaktpersoner er forskellig mht. alder, uddannelse, arbejde og førstesprog (tegnsprog eller dansk), er gruppen i store træk ens, hvad angår anvendelse af computere i dagligdagen. Alle bruger computer eller tablet (f.eks. ipad) – og 83% anvender det hver dag eller flere gange om ugen. 

Lidt splittet

Til gengæld er gruppen lidt mere splittet med hensyn til, hvor spændende det lyder at skulle modtage e-læring. Mens 67% syntes, det lød spændende, var 26% mindre entusiastiske ved tanken. Og 7% vidste ikke lige, hvad de skulle mene om det. Dette forbehold skyldes til en vis del også usikkerhed om, hvad det egentlig vil sige at blive undervist via computer.

Men vi er ikke desto mindre meget opmærksomme på det i udviklingen af modulerne, hvor brugervenlighed og intuitiv anvendelse af programmet er i højsædet. Blandt andet derfor skal første modul, som er næsten færdigt nu, testes af en gruppe af kontaktpersoner med særligt fokus på netop formidlingsformen og brugervenligheden i systemet.

Referencegruppe

I forbindelse med projektet er også nedsat en stor referencegruppe med deltagelse af 12 personer, der på hver sin måde er interessenter. I gruppen sidder repræsentanter for Foreningen Danske DøvBlinde, kommunerne, kontaktpersonforeningen, døvblindekonsulenterne, Socialstyrelsen samt Instituttet for Blinde og Svagsynede.

Desuden har vi et samarbejde med professor i e-læring Rikke Ørngreen fra Aalborg Universitet, som fungerer som sparringspartner i denne del af projektet.

E-læringsmodulerne bliver færdige til efteråret. Blandt de næste skridt i projektet er, at der produceres en lille håndbog for kontaktpersoner; holdundervisningsforløbene skal planlægges; og kommunerne skal have information om kursustilbuddet, så de kan tilmelde deres kontaktpersoner.

I første halvdel af 2020 skal forløbet gennemføres af en gruppe kontaktpersoner, så vi kan samle op på erfaringerne, før udviklingsprojektet afsluttes ved udgangen af august næste år. 

 

Hvis du vil vide mere om projektet, kan du kontakte projektleder Ole E. Mortensen, oem@cfd.dk

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning