Spring til indhold
Foto viser en mand, der står og tegner på et stort stykke papir.

03-10-2019  |  Vi delte fremtiden

I går blev fremtiden delt på en konference arrangeret af CFD med både eksterne og interne deltagere.

Konferencen "Vi deler fremtiden" var en del af CFD's markering af vores 150 års jubilæum, og den havde til formål at skabe rammerne for et kig på fremtiden for velfærdsaktørerne både på vores eget og andre relevante områder. 

Konferencen bestod af tre oplæg om formiddagen, som gav forskellige perspektiver på emnet – fra det overordnede sociologiske til det erfaringsbaserede og mere konkrete.

Gruppearbejde og videnscafé

Eftermiddag var helliget gruppearbejde, hvor deltagerne først diskuterede et af de emner, som havde udkrystalliseret sig i løbet af formiddagen, og dernæst delte erkendelserne fra deres gruppearbejde med hinanden i en såkaldt videnscafé.

Emnerne, der blev diskuteret, var, som det fremgår nedenfor, meget forskellige. Men de havde naturligvis det til fælles, at de på en eller anden måde rækker ind i CFD's virkelighed:

  • Samfundstendenser
  • Fremtidens tilbud til CI-brugere
  • Specialisering og individualisering
  • Tolkning
  • Kultur og identitet i fremtiden
  • Beskæftigelse
  • Tværprofessionelt samarbejde
  • Hvad skal CFD's "kamp" være?
  • Tegnsprog som mulighed

Dagen sluttede med en paneldebat med deltagelse af Stella Dyrberg, formand for Decibel; Christina Grøntved, administrerende direktør i Incita; Line Rishøj, tilbudsleder på CDH, Region Nordjylland; Lars Knudsen, formand for Danske Døves Landsforbund; samt Gitte Landors, chefkonsulent, Selveje Danmark.

Vigtigt at turde

CFD's chef Kurt Faber-Carlsen havde som oplæg til konferencen sagt:

"Det er vigtigt for os med 150 år på bagen også at turde forestille sig en fremtid, som ser anderledes ud og dele denne forestilling med andre, for at blive klogere på både vores egen organisation og på de specialiserede områder."

Omkring 100 deltagere havde taget udfordringen op og fundet vej til konferencen. Halvdelen kom fra CFD, mens den anden halvdel kom udefra.

I løbet af dagen spurgte vi nogle af oplægsholderne og paneldeltagerne, hvad de egentlig tænker, når de hører ordet "fremtiden".

I denne video kan du se, hvad de svarede.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning