Spring til indhold

Sund & stærk

Med projektet Sund & Stærk vil CFD udvikle tegnsprogede fitnesstilbud til personer, der er døve, døvblinde eller som har et betydeligt høretab kombineret med andre funktionsnedsættelser.

Fitnesstilbuddene skal blandt andet fokusere på visuel indlæring og motivation. De tilbud, som udvikles, skal virke motiverende for målgruppen; kunne integreres i deres hverdag og medvirke til at forbedre deres sundhedsniveau og livskvalitet.

Målet er også at skabe glæde ved motion, kombineret med faste rutiner og forudsigelighed og at forbedre deltagernes sociale netværk ved sammensatte grupper på tværs af forskellige bosteder. 

Projekt Sund og Stærk har geografisk udgangspunkt i CFD’s tilbud i hovedstadsområdet, der har 60 borgere tilknyttet. Målgruppen repræsenterer begge køn nogenlunde ligeligt og har rent aldersmæssigt en bred variation.

Deltagere i projektet skal være i stand til at fungere på et hold og kunne profitere af et specialdesignet tilbud, der er tilpasset den enkelte gruppe.

Projektet tilbyder til deltagerne

  • Ugentlige aktiviteter med stor variation og af 45 minutters varighed.
  • Faste rutiner og forudsigelighed omkring de ugentlige aktiviteter.
  • Årlig motionsdag, der fremmer motion og glæden ved motion.

Projektet forankres gennem særligt uddannet socialpædagoger
I udvikling og afprøvning af fitnessaktiviteter tager projektet udgangspunkt i allerede eksisterende tilbud både i Danmark og i CFD’s nordiske samarbejde. Dette med henblik på at vurdere hvilke aktiviteter, der eventuelt kan videreudvikles til brug hos målgruppen.

Samtidig vil CFD udvikle og afprøve nye aktiviteter. I projektet ligger en række aktiviteter, som på sigt skal være med til at sikre forankringen af projektet i fremtiden. Her kan blandt andet nævnes:

  • Udviklingen af en app, som motiverer til mere og sjov motion i hverdagen. App’en, skal også gøre aktiviteter og øvelser, bl.a. beskrevet på tegnsprog, let tilgængeligt for borgere og pædagoger, som arbejder med målgruppen.
  • Uddannelse af bostedernes socialpædagoger i fitness for døve og døvblinde udviklingshæmmede med en varierende kombination af yderligere fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Gennem en fælles platform skal projektets aktiviteter skabe grobund for et konstruktivt samarbejde om gennemførelse af fitnesstilbud, løbende udvikling af nye fitnessaktiviteter, effektmåling med mere.

Det uddannede fitnesspersonale vil udgøre et fitnessteam på 10 socialpædagoger, der sammen med projektlederen er det egentlige projektpersonale.

Projektperiode: August 2015 – september 2018.

Projektmidler: Projektet er finansieret af CFD’s egne midler og Socialstyrelsens satspulje.

Projektansvarlig og kontaktperson: Fysioterapeut og projektleder Rie Holstein Ipsen – rhi@cfd.dk

Ledelse

Portræt af Line Rishøj
Chef
Line Rishøj 
Mobil: 2020 8733
E-mail: lri@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning