Spring til indhold
Foto af flyvende bi

08-01-2021  |  Bzzz... Har De mon et ledigt værelse?

Insekthoteller, vilde planter og affaldssortering – på CFD i Søborg er der gang i aktiviteter til gavn for naturen og miljøet.

Her i den mørke og kolde tid kan foråret og sommeren synes langt væk. Men tiden flyver som bekendt, og allerede nu er vi på CFD i gang med at forberede os på at byde velkommen til de summende insekter, som er en vigtig del af den danske natur og biodiversitet – altså antallet af forskellige arter af planter, dyr og insekter.

Den danske natur er under pres. Aarhus Universitet følger omkring 13.000 af de mest udbredte arter af planter og dyr for at se, hvordan de klarer sig i den danske natur. Resultaterne præsenteres i Den Danske Rødliste, og i den seneste udgave af listen bliver omkring 25 % af arterne vurderet som truede i større eller mindre grad.

Vende udviklingen

Der mangler levesteder til alle de mange sjældne dyr og planter, der lever i vores natur. Vi kan ikke få det tabte tilbage, men som naturbeskytter kan CFD være med til at vende udviklingen.

Det sker på flere måder. Henover vinteren forbereder CFD i Søborg fire områder, der skal udlægges som "Vild Med Vilje"-områder. Det betyder, at græsset fjernes, og i stedet lægges der blomsterløg og sår frøblandinger, som indeholder en mængde forskellige vilde planter.

Desuden er planen, at der – sammen med borgere på de sociale tilbud – vil blive lavet et antal insekthoteller, som vil blive opsat på området. Begge disse tiltag vil give gode forhold for vilde planter og insekter og dermed bidrage til biodiversiteten.

Partnerskaber for miljø og natur

CFD er for nylig gået med i foreningen Vild Med Vilje, som arbejder på at gøre en konkret og lokal forskel for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig, gennem blandt andet at skabe levesteder for planter og dyr.

CFD er ligeledes med i Gladsaxe Kommunes netværk KlimaKlar Virksomheder. Formålet med netværket er at inspirere og hjælpe virksomheder i kommunen til at lave tiltag, der reducerer vores energi- og ressourceforbrug og CO2-udledning.

CFD's repræsentant i netværket er Per Slott Maarlev, som er leder af Servicehuset i Søborg, og dermed også ham der sammen med sine kolleger står for gennemførelsen af CFD's vilde aktiviteter.

Han fortæller:

"Udover vores partnerskaber i Vild med Vilje og KlimaKlar Virksomheder laver vi en række andre lokale tiltag med henblik på at skabe bæredygtighed og mindske vores CO2-aftryk. Vi har for eksempel plantet – og planter snart nogle flere – store træer på Oktobervej, som også giver naturlig skygge og bedre indeklima i boligerne i den varme tid."

Og han fortsætter: "CFD har købt sin første elbil til brug i Unohuset, og vi har opsat seks ladestandere, så medarbejderne på CFD kan lade deres elbiler, mens de er på arbejde – mod betaling, selvfølgelig."

Fokus på affaldssortering

På et område som CFD Søborg med mange kontorer, lejligheder, værksted og kantine bliver der naturligvis genereret en hel del affald.

Per Slott Maarlev siger:

"Hvis affaldet bliver blandet sammen, ryger det til forbrænding, og værdifulde ressourcer går op i røg. Når vi sorterer affaldet, kan materialerne bruges igen og igen til at lave nye produkter. Derfor nytter det at sortere. På CFD Søborg affaldssorterer alle huse, og vi har etableret en stor "affaldsø", hvor det vil være muligt at komme af med alle former for sorteret affald."

Borgerne også med

Borgerne på CFD Søborg er også med til at gøre en indsats for miljøet. De er som nævnt med i opsætningen af insekthoteller, ligesom de tager del i affaldssorteringen og i det hele taget har et stort fokus på miljø og genbrug.

Pædagoger og beboere i Hus 28 har for eksempel været på besøg på Vestforbrænding for ved selvsyn at se, hvad der sker med affaldet – og hvorfor det er godt at sortere det.

Kurt Faber-Carlsen, chef for Sociale Tilbud og CFD, siger:

"Jeg er rigtig glad for, at vi på de forskellige måder, der er nævnt her, også kan give et bidrag til naturen og miljøet – og dermed til en bæredygtig global udvikling. Vi kan alle være med, uanset om vi er hjemme hos os selv, bor i et af CFD's botilbud eller arbejder på CFD."

"Vores bidrag er lille set i et globalt perspektiv, men det er jo netop tanken med FN's verdensmål, som vores nye strategi bygger på: Hvis vi alle gør en indsats, får det sammenlagt en stor betydning for en bæredygtig verden," slutter Kurt Faber-Carlsen.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning