Spring til indhold
Sundhedsministeren står med en planche, som viser, hvad der sker, hvis vi ikke formår at begrænse spredningen af coronavirus - så eksploderer det.

12-03-2020  |  CFD følger løbende situationen

På CFD følger vi naturligvis myndighedernes anvisninger med hensyn til coronavirus. Vi følger udviklingen nært og retter løbende vores indsatser til, så de hele tiden afspejler den virkelighed, som vi står i.

Vi har et beredskab, der løbende følger op på opdateringer fra Sundhedsstyrelsen. Vi samler dagligt vores ledere for at sikre den bedste koordination. CFD’s chefgruppe samles dagligt for at sikre, at der sættes ind med de rette indsatser, og så samarbejder vi med Gladsaxe kommune, hvis beredskab vi hører under.

Vi lukker ned – men I kan få fat i os

CFD begrænser de fysiske møder. Det betyder, at vores konsulenter på rådgivningsområdet og socialpædagoger i vores støttecentre kun i begrænset omfang og i særlige situationer mødes fysisk med borgere. Vores tolke tager også kun ud på opgaver i begrænset opfang – fokus vil være på kritiske opgaver.

Til gengæld lukker vi ikke ned for telefonerne, Skype eller vores mailindbakker, så I har fortsat mulighed for at komme i kontakt med os, hvis I har spørgsmål eller behov for oplysninger. Brug derfor de kontaktkanaler, som I er vant til at bruge.

”Vi har valgt, at beboerne på vores sociale tilbud, hvoraf flere er særligt udsatte og skrøbelige, i videst muligt omfang opholder sig i deres huse og eksempelvis ikke deltager i deres dagtilbud. Vi begrænser også adgangen for besøgende til borgerne i vores botilbud. Vi bestræber os i det hele taget på at skabe så lidt cirkulation på CFD’s adresser som overhovedet muligt samtidig med, at borgerne selvfølgelig også skal komme godt igennem dagen,” siger Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD.

Det sker for at sikre både borgernes såvel som medarbejdernes sundhed.

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside og facebooksider.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning