Spring til indhold
tegning af en bygning med mennesker indeni og ordet BANK

27-03-2020  |  CFD opretter intern jobbank som beredskab

Ligesom alle andre aktører på social- og sundhedsområdet herhjemme risikerer CFD at stå overfor en stor udfordring, hvis vi bliver ramt af et stort sygefravær på vores døgntilbud. Derfor har vi nu oprettet en intern jobbank som beredskab.

I sidste weekend blev der lavet en aftale på det kommunale område om, at medarbejdere, der ikke arbejder i kritiske funktioner, skal kunne påtage sig andre opgaver end dem, de sædvanligvis varetager i denne krisetid.

Selvom CFD ikke er en del af denne aftale, ønsker vi en tilsvarende model for at sikre beredskab ved stort fravær på vores kritiske funktioner.

Henvender sig til hjemsendte medarbejdere

Vi har derfor nu oprettet en jobbank, som ansatte på CFD kan tilmelde sig for i givet fald træde ind og give en hånd med, hvis behovet opstår. Det vil primært sige, hvis vores døgntilbud i Nyborg, i Søborg samt Døvblindehuset og Egebækhus i Nærum kommer i en situation, hvor der ikke er nok medarbejdere og vikarer til den nødvendige bemanding.

Jobbanken henvender sig således til CFD-medarbejdere, som er hjemsendt, og som har hjemmearbejde, der ikke er uopsætteligt. Tanken er, at de stiller sig rådighed for at give en hånd med de dage, hvor de alligevel skulle have arbejdet hjemme.

På døgntilbuddene er der allerede etableret beredskab, hvor alle medarbejdere indgår, og hvor både vikarer og kollegerne på dagtilbuddene også er tænkt ind. Jobbanken skal være en ressource, vi kan have i baghånden, hvis situationen bliver kritisk.

Tegnsprogskompetencer

Der er to årsager til, at vi – i modsætning til for eksempel regioner og kommuner – har ønsket at lave en intern jobbank. Den ene er, at det ansættelsesmæssige tilhørsforhold til CFD så i sagens natur er på plads.

Den anden er, at alle CFD's medarbejdere har tegnsprogskompetencer i varierende grad. Og det er afgørende for borgerne i vores døgntilbud, at de kan kommunikere med de medarbejdere, der kommer hos dem.

I udgangspunktet vil de arbejdsopgaver, der skal løses, hvis jobbankens medarbejdere aktiveres, være af en sådan karakter, at man kan "komme ind fra gaden" og udføre dem.

Opgaverne kan for eksempel bestå i at være til stede og have opsyn, eller det kan være at lave aktiviteter inde eller ude, gå tur, spise og tale med borgerne med mere, og dermed aflaste de kernemedarbejdere, der er på arbejde.

De egentlige socialpædagogiske og pleje- og omsorgsmæssige arbejdsopgaver – herunder hjælp til personlig hygiejne – vil naturligvis blive varetaget af de medarbejdere, der har disse kompetencer.

Adfærd og håndhygiejne

På CFD er vi naturligvis som alle andre meget opmærksomme på myndighedernes anbefalinger om adfærd og håndhygiejne i denne tid.

I tilfælde af, at vi skal aktivere jobbankens medarbejdere, så der kommer nye personer ind i vores døgntilbud, bliver disse forholdsregler om muligt endnu mere vigtige – både for at undgå at bringe smitte ind til borgere og kolleger i tilbuddene, og for ikke selv at bringe eventuel smitte med hjem.

Sikre omsorg

Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, siger:

"Jeg er klar over, at en sådan opfordring om at melde sig til jobbanken kan medføre usikkerhed hos vores medarbejdere. Det gælder både med hensyn til risiko for smitte og med hensyn til at skulle løse arbejdsopgaver, man ikke er trænet i. Samtidig skal man have familien og dagligdagen til at hænge sammen, og man skal måske ovenikøbet udsætte egne arbejdsopgaver, der er vigtige."

"Men opgaven er lige nu at sørge for, at CFD kan sikre de mest udsatte borgere den fornødne omsorg, hvis epidemien for alvor bryder ud om nogle uger. Det kan vi blandt andet gøre med oprettelsen af en sådan jobbank – også selvom vi naturligvis håber, vi ikke får brug for den. Og jeg er rigtig glad for at se, at der er mange kolleger, der allerede har tilmeldt sig," slutter Kurt Faber-Carlsen.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning