Spring til indhold
Et blåt skilt med illustrationer af symptomer på Corona-virus

04-03-2020  |  Corona-virus og forholdsregler på CFD

Udmeldingerne om Corona-virus ændrer sig hele tiden. Og i går kom sundhedsmyndighederne med en konkret udmelding, som også har indflydelse på livet på CFD.

Efter myndighedernes udmelding tirsdag aften, stilles der nu særlige krav til alle medarbejdere:

  • der arbejder i jobfunktioner, hvor der er særligt sårbare, svage eller syge borgergrupper
  • der har rejst til særlige risikoområder

”Når myndighederne kommer med sådan en udmelding, så tager vi naturligvis vores forholdsregler på CFD, da vi jo præcis har borgere på vores tilbud, som er sårbare, svage eller syge,” siger chef på CFD, Kurt Faber-Carlsen

”Samtidig har vi en gruppe medarbejdere, der ud over deres ansættelse her er aktive medborgere, som tager på rejser, har familier og færdes i samfundet. Så vi har prioriteret at få helt styr på interne procedurer for at sikre borgere og medarbejdere bedst muligt i denne specielle situation.”

Arbejdet på CFD med ”sårbare, svage eller syge borgergrupper” er primært på Sociale Tilbud, men der kan også være situationer på Rådgivning eller ved tolkninger, hvor samme opmærksomhed skal iagttages. Eller i særlige situationer, hvor der er planlagt fælles arrangementer, kurser og konferencer.

Medarbejdere og borgere

Som chef for CFD har Kurt Faber-Carlsen haft fokus på, at alle dele af organisationen forholder sig til den potentielle risiko, der er. 

De skal blandt andet have planer for, hvad de gør, hvis en beboer i et af vores botilbud rammes i virussen og skal i karantæne.  

”Min anbefaling er, at medarbejderne på deres personalemøder taler sammen om de risici, som de vurderer, der er lokalt i deres område og tager de nødvendige forhåndsregler,” forklarer Kurt Faber-Carlsen.  

Samtidig lægges der vægt på også at sikre, at borgere på CFD’s tilbud får information, som de kan håndtere. 

”Det betragtes som en socialfaglig opgave at orientere og informere borgerne om risikoen på en måde, der er tilpasset den enkelte borgers kommunikation.”

Derudover er medarbejderne orienteret om, hvad deres rettigheder er i tilfælde af, at de skal i karantæne.

 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning