Spring til indhold

15-03-2018  |  Det indre arbejde baner vejen til selvstændighed

Sådan lyder overskriften på artikel nummer to om rehabiliteringsprojektet ”Kom igen!”. Fokus er på de involverede fagfolks oplevelser af deltagernes udvikling.

I artiklen kan du således læse, hvordan døvblindekonsulenterne Else Marie Jensen og Kirsten Washuus samt psykolog Jetter Fischer har erfaret, at de døvblinde deltagere trods meget forskellige processer er nået i mål alle sammen.

Blandt andet i kraft af at de har haft hinanden at sparre med og spejle sig i.

Selvhjulpenhed kontra selvstændighed

Else Marie og Kirsten peger i artiklen på, at der lige nu sker et paradigmeskifte i Danmark indenfor rehabilitering, hvor det psykologiske får mere plads. ”Der er ikke længere fokus på selvhjulpenhed, men på selvstændighed – og det er en væsentlig forskel,” forklarer Else Marie Jensen i artiklen.

Forskellen ligger i, at det at være selvhjulpen handler om hjælpemidler og indsatser, der skal få dagligdagen til at fungere. Hvorimod selvstændighed handler om at mestre sit eget liv.

”Det er i virkeligheden meget vanskeligere og mere komplekst, men vi kan konstatere, at deltagerne i projektet er nået dertil, hvor de mestrer deres liv. De er nu i højere grad klar til at møde de op- og nedture, som uden tvivl vil ramme dem, ” forklarer Kirsten Washuus og Else Marie Jensen.

En tredje artikel er på vej

Du kan læse hele artiklen her og se frem til at læse tredje og sidste artikel, der bygger på udtalelser fra nogle af deltagerne ved den afsluttende temadag, som blev afholdt den 8. marts.

Fik du ikke læst den første artikel, finder du omtale af og selve artiklen her.

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning