Spring til indhold
en tegning med tre figurer, hvor den ene interviewe, den anden filmer og den tredje interviewes

18-05-2020  |  Hvad gjorde vi så?

Vi står stadig midt i en krise på grund af COVID-19. Ingen ved, hvor længe krisen varer ved. Ingen ved, hvordan det hele ender. Men vi ved, hvad vi hidtil har gjort for at dæmme op for, at smitten skulle sprede sig på CFD blandt de beboere og borgere, som er tilknyttet vores forskellige tilbud – og selvfølgelig også blandt medarbejderne.

Præcis som på nationalt plan er det på lokalt CFD-plan første gang, at vi har gennemført en stor nedlukning af vores forskellige tilbud. Vi har gjort det målrettet og de forskellige greb, som vi har sat ind med, synes at have virket. I hvert fald er vi foreløbigt kommet igennem krisen uden udbrud af virus – og hvordan er vi kommet dertil? Det skal vi til at se nærmere på.

Design af undersøgelse

To af CFD Rådgivnings udviklingskonsulenter, Eva Juul Toldam og Niels-Henrik Møller Hansen, skal se nærmere på de erfaringer, som vi har gjort os på CFD. Formålet med undersøgelsen er at samle erfaringer fra organisationen for at se nærmere på, om der er noget, som vi kan bruge fremover. De indsamlede erfaringer skal vi som organisation dele med hinanden.

Eva Juul Toldam og Niels-Henrik Møller Hansen har designet en undersøgelse, hvor de skal lave interviews og samle erfaringer fra Hus 26, Døvblindehuset  og CFD Glostrup på Sociale Tilbud. I Rådgivning samles erfaringer fra døvekonsulenterne, døvblindekonsulenterne og familiekonsulenterne. Og endelige deltager også CFDTolkebooking i undersøgelsen.

Udover interviews med de nævnte områder inddrages også data fra Bosted. 

”Borgernes behov har jo ikke ændret sig bare fordi, der kom corona. Vi skal stadig være der for borgerne, men vilkår og rammer for vores forskellige tilbud har ændret sig markant. Hvordan har vi håndteret det i organisationen? Hvad har vi gjort på CFD’s forskellige tilbud? – det er det, som vi skal undersøge,” siger Eva Juul Toldam og forklarer videre:

”Vi skal være både bagudskuende og fremadskuende. Det vil sige, at vi skal dokumentere, hvad der er gjort, og hvad vi fortsat gør, fordi vi mener, at det kan lære os noget om, hvad vi kan bygge videre på i fremtiden.”

Erfaringerne kan vi bruge

Og netop den pointe interesserer chef for CFD, Kurt Faber-Carlsen, sig rigtig meget for. Han glæder sig allerede til at se, hvad undersøgelsen bringer os af indsigt. 

”Jeg er meget tilfreds med, hvordan vi som organisation har håndteret nedlukningen og den krise, som vi står i. Uanset om vi bevæger os på CFD eller udenfor, så er det mit klare indtryk, at medarbejderne har været overordentlig ansvarlige og engagerede i deres arbejde og i at levere gode tilbud til vores forskellige målgrupper – trods de meget anderledes rammer,” siger han.

Derfor mener Kurt Faber-Carlsen også, at det er helt oplagt at se nærmere på de erfaringer, som vi har fået i organisationen og som det fortsatte forløb vil byde på.

”Det kan meget vel være, at der er noget læring her i tiden, som vi skal holde fast i og sørge for at dele med hinanden, så det kan blive en styrke for CFD i fremtiden. Det bliver spændende at høre om de erfaringer, der er gjort på de tre driftsområder – så det er rigtig godt, at undersøgelsen er designet så stramt, at resultaterne foreligger, før vi ved af det. Og så synes jeg, at det på et andet tidspunkt ville være ligeså interessant at undersøge, hvordan CFD’s tværfaglige funktioner har klaret de meget anderledes arbejds- og opgavevilkår coronkrisen har budt os alle.”

I uge 29 forventer Eva Juul Toldam og Niels-Henrik Møller Hansen, at undersøgelsen er færdig og klar til at blive delt på CFD i første omgang. 

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning