Spring til indhold
Billede med ikonerne for de seks verdensmål, CFD arbejder med

20-03-2023  |  Midtvejsopsamlinger på verdensmålene

To nye opgørelser viser, hvordan det går med arbejdet med FN’s verdensmål i CFD.

FN's Verdensmål trådte i kraft den 1. januar 2016, og arbejdet med dem løber frem til (i første omgang) 2030. Her halvvejs i perioden er det tid for mange at lave en midtvejsevaluering. 

Herhjemme har VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – undersøgt i hvor høj grad mennesker med funktionsnedsættelser bliver inddraget i arbejdet med verdensmålene. De konkluderer i en ny rapport, at vi generelt ikke ved nok til at kunne sige noget endeligt om det, fordi der mangler data på området. 

Fokus på borgernes trivsel og på samarbejde 

CFD's strategiplan 2020-2025 ”Udsyn, hensyn og fremsyn” bygger på seks af FN's 17 Verdensmål.

De seneste par år har vi arbejdet fokuseret på lokal implementering af vores strategi i CFD's virksomheder. Det er sket blandt andet med udgangspunkt i en strategikasse, vi har udviklet, som vi kalder "Fra plan til virkelighed”, Den er sendt rundt i hele CFD og indeholder materialer og forslag til procesværktøjer til arbejdet med strategien på de lokale enheder og områder.

Siden strategien trådte i kraft, har vi dokumenteret arbejdet. Og nu, hvor vi er kommet halvvejs både i verdensmålsperioden og i vores egen strategiperiode, har vi samlet vores egne data i to midtvejsopsamlinger. 

Den ene handler om de idéer til indsatser, der er kommet frem indtil nu i arbejdet med strategikassen, og den anden handler om de konkrete aktiviteter, som er igangsat i de seneste par år.

Begge forholder sig til hver enkelt af strategiens seks verdensmål, som er

  • nr. 3: Sundhed og trivsel
  • nr. 4: Kvalitetsuddannelse
  • nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • nr. 10: Mindre ulighed
  • nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion
  • nr. 17: Partnerskaber for handling.

Fokus på sundhed og trivsel og partnerskaber

Opsamlingen fra arbejdet med strategikassen viser, at langt de fleste idéer naturligt nok handler om mål nr. 3, sundhed og trivsel for borgerne. Det skyldes givetvis, at det lokale strategiarbejde har taget udgangspunkt i det daglige socialpædagogiske arbejde med borgerne, hvor sundhed og trivsel er et helt centralt punkt.

Opgørelsen af konkrete aktiviteter ved siden af arbejdet med strategikassen viser, at næsten halvdelen af de 24 registrerede aktiviteter handler om verdensmål nr. 17, partnerskaber for handling. 

Mange af aktiviteterne har taget udgangspunkt i det udviklingsarbejde, der ligger i kanten af CFD's borgerrettede kerneydelser og støtter op om disse. I strategiplanen har der været et stærkt fokus på at dele viden og få indsigt i andres viden i form af forskellige typer partnerskaber og samarbejde.

Danner baggrund for videre strategiarbejde

 Kurt Faber-Carlsen, direktør for Fonden CFD, siger:

"Vi kan med rimelig stolthed sige, at arbejdet med aktiviteter, der udspringer af verdensmålene, har inddraget de borgergrupper, CFD arbejder med som velfærdsoperatør på både det specialiserede og det højt specialiserede social- og handicapområde. Det har vi dokumenteret i disse to midtvejsopsamlinger, som nu danner baggrund for vores videre strategiarbejde frem mod 2025."

Og Kurt Faber-Carlsen fortsætter:

"Det er meget positivt at se den store lokale idérigdom, som udspringer fra arbejdet med strategikassen i forhold til borgernes sundhed og trivsel, som er det vigtigste for os i vores bo- og beskæftigelsestilbud og støttecentre. Det er også meget interessant at se, hvordan de konkrete aktiviteter, vi har sat i gang i løbet af denne strategiperiode, forholder sig til de seks verdensmål, vi har valgt ud. Næsten halvdelen af de opgjorte aktiviteter handler om partnerskaber. Det, synes jeg, siger noget om, at vi er lykkedes med vores ønske om at skabe forpligtende netværk og samarbejde."

Du kan se opsamlingerne her på vores strategiside, hvor du i øvrigt også finder hele strategien ”Udsyn, hensyn og fremsyn” samt det inspirationskatalog, der dannede baggrund for strategikassen.

Og hvis du vil vide mere om vores arbejde med strategikassen ”Fra plan til virkelighed”, kan du kontakte udviklingskonsulenterne Kirsten van der Poel (kip@cfd.dk) eller Anette Gramstrup (ag@cfd.dk).

Relaterede nyheder

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning