Spring til indhold
Foto af tre ældre mennesker set bagfra, som går i skoven med hinanden under armen.

24-05-2022  |  Møde i Fagligt Netværk med fokus på pårørende

I sidste uge holdt CFD's døvblindekonsulenter møde nummer 25 i Fagligt Netværk om Erhvervet Døvblindhed.

Fagligt Netværk om Erhvervet Døvblindhed er et fagligt forum for professionelle, der arbejder med mennesker med erhvervet døvblindhed/kombineret sansetab. Netværket mødes en gang om året, og i år var det møde nummer 25.

På jubilæumsprogrammet var to emner - begge med fokus på pårørende på hver sin måde.

Andreas Nikolajsen, som er ph.d.-studerende ved Fonden Ensomme Gamles Værn og Aarhus Universitet, fortalte om sin forskning i relationerne mellem svækkede ældre og deres voksne børn. Hvad sker der, når kontakten går skævt eller eventuel afbrydes helt? Og hvad kan årsagerne være til, at det sker?

Det var et virkelig spændende og relevant oplæg med en masse tankevækkende pointer – for eksempel "en gang forælder altid forælder".

I udgangspunktet elsker forældre deres børn hele livet, fortalte Andreas. Uanset hvor gamle forældrene og børnene bliver, vil forældrene fortsat se på børnene som deres (voksne) børn. Men relationen mellem forældre og børn skal genforhandles to gange i voksenlivet.

Det ene tidspunkt er, når barnet går fra at være barn til at være voksen. Og det andet er, når forældrene bliver gamle og går fra at være mentalt og fysisk ligeværdige med deres voksne barn til at være det voksne barn "underlegne".

Erfaringer med samarbejde med pårørende

Efter frokost tog døvblindekonsulent Karin Moreau Andersen tråden op og fortalte om døvblindekonsulenternes erfaring med samarbejde med pårørende – ægtefælle og/eller voksne børn – til ældre med døvblindhed.

Karin tog udgangspunkt i to spørgsmål, nemlig "Hvilke styrker og udfordringer ligger der i dette møde?" og "Hvilke forventninger knytter der sig til de pårørendes involvering?" Oplægget blev suppleret af videointerviews med en syns- og hørekonsulent og en ægtefælle til en ældre mand med døvblindhed.

I begge oplæg var der indlagt gruppearbejde, hvor deltagerne kunne drøfte egne erfaringer og overvejelser.

Virtuelt møde

Det var anden gang, det årlige møde i Fagligt Netværk blev afholdt virtuelt. Første gang var vi tvunget af omstændighederne (corona), men tilbagemeldingen fra det møde var, at de fleste gerne ville fortsætte med et virtuelt møde – også selvom det var muligt at mødes fysisk. Evalueringen i år vil give et fingerpeg om, hvorvidt det fortsat er ønsket at mødes virtuelt i stedet for fysisk.

Næste møde bliver i foråret 2023. Hvis du er interesseret i at vide mere om netværket og eventuelt blive en del af det, kan du kontakte faglig koordinator Trine Uldall på tul@cfd.dk.

(Billedet ovenfor lånt fra Andreas Nikolajsens PowerPoint-præsentation)

Ledelse

Portræt af Kurt Faber-Carlsen
Direktør for Fonden CFD
Kurt Faber-Carlsen
Tlf.: 4439 1143
Mobil: 4022 7439
E-mail: kfc@cfd.dk

Organisation

Download pdf af organisationsdiagrammer over

Hele CFD

CFD Sociale Tilbud

CFD Rådgivning

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning