Spring til indhold
Billdet er delt i to. I den ene side af billedet ser man en ung mand med hue på, som kommunikerer på tegnsprog. På den anden side af billedet ser man en smilende ung mand med briller. Man kan lige skimte næsen af en anden og et ansigt på en tredje person.

stu - nyborg

De praktiske elementer i STU tager udgangspunkt i aktiviteterne på Værkstedet Skaboeshus i Nyborg.

Elever på STU i Nyborg kan indskrives til forskellige boformer - døgntilbud på Skaboeshusevej 105 eller 107, eller §85 i Havnegade, hvor der er mulighed for botræning. Eleverne kan også bo hjemme ved familien eller i egen bolig

Grundlaget for vores STU-tilbud er helhedstanken. Vi fokuserer på såvel den faglige som den personlige udvikling for at ruste den unge til at tage hånd om sin egen fremtid. Uddannelse, job, fritid og bolig er i fokus. Det samme er udviklingen af de personlige og sociale kompetencer. Vi støtter den unge i processen med at udvikle sin identitet som et voksent menneske.

STU arbejder tæt sammen om aktiviteter med Skaboeshus' øvrige dagtilbud – beskyttet beskæftigelse og aktivitet og samvær.

Eleverne kan sammensætte et STU-forløb ud fra alle de linjer, som Skaboeshus tilbyder:

  • Landbrug
  • Skovarbejde 
  • Væksthus, park og anlæg 
  • Kreativt værksted og glas 
  • Butikslære 
  • Køkkenlære 
  • Træværksted 
  • It-værksted. 

Læs mere om indholdet af de forskellige linjer i afsnittet om aktivitet og samvær.

Personale

Vi er et team på 16 ansatte - både døve og hørende. Alle har som udgangspunkt en socialpædagogisk grunduddannelse eller anden relevant håndværksmæssig baggrund og nogle en neuropædagogisk efteruddannelse samt andre specifikke uddannelser.

Dagsprisen for 2024 er 975 kr. inkl. indirekte moms*.

Der opkræves takst for 11 måneder om året.

Se film om STU på Skaboeshus.


Kontakt

Værkstedet Skaboeshus
Skaboeshusevej 107
5800 Nyborg

Tlf.: 4439 1338
Mobil: 2165 5680

Andre telefonnumre:

Café: 4439 1337
Butik: 4439 1339
It/skrot: 4439 1340
Træværksted: 4439 1341
Maskinhus: 4439 1342

E-mail: nyborg@cfd.dk
 
EAN: 5798008695599 

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Bettina Juhl Nielsen
Tlf.: 2728 2519
E-mail: bjn@cfd.dk

Afdelingsleder 
Susanne Eriksen
Tlf.: 5139 7077
E-mail: ser@cfd.dk

Hovednummer: 4439 1330

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning