Spring til indhold
Foto af lagkage med seks lys

27-09-2021  |  Verdensmålenes fødselsdag

Lørdag den 25. september var det seks år siden, FN vedtog sine 17 Verdensmål. CFD har taget dem til sig, men det er ikke alle, der har det.

Målene forpligter FN’s medlemslande til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030 – bl.a. ved at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle samt skabe mere bæredygtig økonomisk vækst og anstændige jobs.

Baggrunden for Verdensmålene er erkendelsen af, at der skal drastiske ændringer og nytænkning til, hvis vores fælles fremtid skal sikres. Og at områder som social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en samlet indsats at opnå holdbare resultater for bæredygtighed.

En mulighed, ikke et problem

En undersøgelse fra Teknologisk Institut i 2019 viste dog, at kun lidt over halvdelen af danske virksomheder havde hørt om de 17 Verdensmål, og at kun hver femte virksomhed arbejdede bevidst med dem.

Steen Hildebrandt er professor på Aarhus Universitet og formand for 2030-netværket, som er Folketingets tværpolitiske netværk for Verdensmålene. Han er ikke imponeret over danske virksomheders implementering af Verdensmålene:

”Danske virksomheder skal indse, at verdensmålene er ikke et problem, der skal løses. Verdensmålene er en mulighed, der skal gribes. De virksomheder, der ikke forstår at gribe verdensmålene og gøre dem til en del af virksomhedens strategiske dagsorden, er fremtidens tabere.”

Seks verdensmål i CFD’s strategi

På CFD har vi taget verdensmålene til os. Vores strategi for de kommende år ”Udsyn, hensyn og fremsyn” bygger på seks Verdensmål, som vi har valgt ud som de områder, hvor vi bedst kan gøre en indsats.

De er:

  • # 3 Sundhed og trivsel
  • # 4 Kvalitetsuddannelse
  • # 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst
  • # 10 Mindre ulighed
  • # 12 Ansvarligt forbrug og produktion
  • # 17 Partnerskaber for handling

t eksempel på en indsats, som vedrører Verdensmål nr. 17, er samarbejdet med studerende på DTU om at udtænke teknologiske løsninger på nogle af de daglige udfordringer, som mennesker med døvblindhed oplever.

Teknologi spiller en stor rolle

I det hele taget spiller teknologi en stor rolle for Verdensmålene. DTU’s rektor mener således, at 11 ud af de 17 mål kun kan nås gennem udvikling af ny teknologi.

Også i CFD’s strategi indgår teknologi i en eller anden form som en af faktorerne i alle de indsatsområder, hvor vi vil arbejde med Verdensmålene.

Kurt Faber-Carlsen, chef for CFD, siger:

”På CFD har kommunikationsteknologier altid betydet mere ligestilling for de borgergrupper, CFD leverer ydelser til. Samarbejdet med DTU er bare et af mange eksempler. Det kan være borgerne på CFD’s Sociale Tilbud, som bruger FaceTime og Messenger, når de lige skal have et videoopkald til deres pårørende. Det kan være en borger, der skal have fat i en døvekonsulent via smartphone eller tablet. Eller en tolkebruger på en uddannelse, der bruger Teams i undervisningen, så CFD’s tolk kan hoppe på linjen og dermed være med til at skabe forudsætninger for ligestilling.”

Og han fortsætter:

”Og her ser vi, at teknologi anvendes som værktøj i rigtig mange indsatser i forbindelse med flere af Verdensmålene, fx nedbryde social isolation, skabe mindre ulighed, være medskaber af læring for livet m.m. Det er da fantastisk. Verdensmålene er ikke fjerne fra vores hverdag – nej, de er lige midt imellem os,” slutter Kurt Faber-Carlsen.

Relateret indhold

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning