Spring til indhold
Foto kvinde med slør smiler og holder en hånd med v-tegn op foran ansigtet

Kulturzonen

CFD Glostrup har et aktivitets- og samværstilbud til døve kvinder med ikke-vestlig baggrund, som har andre funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer jf. Lov om social service § 85 og § 104.

Tilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen gennem socialt samvær og fælles aktiviteter, og det har dermed en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Aktivitets- og samværstilbuddet retter sig mod kvinder mellem 18 og 50 år, og vi arbejder med emner som samfunds- og kulturforståelser, identitet, kønsroller og seksualitet.

Vi kigger på, hvad det f.eks. vil sige at være en døv kvinde med ikke-vestlig baggrund i Danmark og på rollen som mor.

Læring og viden om dansk tegnsprog er også en del af tilbuddet.

Tilbuddet har åbent to gange om måneden.

Læs mere om denne ydelse og CFD Glostrups øvrige ydelser her (pdf)

Tilbuddets takst beregnes efter tre §85-timer og udgør i 2024 2065 kr. pr. måned inkl. indirekte moms.* 

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

 

Ledelse

Virksomhedsleder
Jesper Rivera Ditlevsen
Mobil: 2870 7785 (kun sms)
E-mail: jrd@cfd.dk

Socialformidler
Karina Milton
Mobil: 5131 5343
E-mail: kbn@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning