Spring til indhold
Mand sidder ved bord med en kop kaffe og en iPad

netværkscafé

Netværkscafeen er et fælles forum på dansk tegnsprog, hvor målet er at øge viden om og forståelse for det danske samfund og arbejdsmarked gennem interaktion, fælles drøftelse og erfaringsudveksling sammen med andre borgere og fagpersonale. 

Deltagelse i netværkscafeen kræver en bevilling efter §85 SEL, §104 SEL eller §167 LAB.  

Tilbuddet retter sig mod døve borgere, der på grund af tegnsproget ikke profiterer af jobcentrets, kommunens og arbejdsmarkedets eksisterende tilbud. De kan f.eks. være ansat i ordinær eller tidsbegrænset stilling, fleksjob, job med løntilskud, have en mentorordning eller være en del af et ressourceforløb

Også døve borgere, der generelt har brug for at styrke deres kompetencer og viden om samfundet og arbejdsmarkedet, kan deltage i netværkscafeen.  

For døve borgere, der på grund af en opvækst præget af sproglige, kommunikative og faglige udfordringer har en manglende demokrati- og samfundsopfattelse, kan der opstå en frustration og følelse af afmagt, når de ikke forstår samfundets, kommunernes og jobcentrenes funktioner, eller de tilknyttede sagsbehandleres funktion.

I netværkscafeen får borgerne indsigt og afklaring, hvordan de kan navigere i et samfund med stor kompleksitet og mange faglige krav, forventninger og regler.  

Her er der mulighed for at reflektere, samtale, hente inspiration samt sætte ord på egen livssituation i et trygt tegnsprogsmiljø, hvor kommunikation, faglighed og de nære relationer vægtes højt. 

Netværkscafeen er åben en fredag om måneden fra kl. 10.00 til 13.00. 

Takster

For de borgere, der i forvejen har en mentorbevilling hos CFD Glostrup, tillægges der ekstra timer, svarende til fire timer for et 13 ugers mentorforløb og seks timer for et 26 ugers forløb. 

For §85 og §104 svarer taksten til otte timer for seks måneder og 15 timer for et år. 

Pris per time i 2024 er 688 kr. inkl. indirekte moms.

Læs mere om denne ydelse og CFD Glostrups øvrige ydelser her (pdf)

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Jesper Rivera Ditlevsen
Mobil: 2870 7785 (kun sms)
E-mail: jrd@cfd.dk

Socialformidler
Karina Milton
Mobil: 5131 5343
E-mail: kbn@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning