Spring til indhold
Billede af en gruppe unge menneskers hænder og fødder i en rundkreds på en græsplæne

TEGNSPROGSZONEN

Hver anden mandag i måneden har CFD Glostrup et aktivitets- og samværstilbud til yngre personer som er døve, og som har andre funktionsnedsættelser eller særlige sociale problemer jf. Lov om social service § 104.

Aktivitets- og samværstilbuddet, som har navnet ”Tegnsprogszonen” har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen gennem socialt samvær og fælles aktiviteter. 

Aktivitets- og samværstilbuddet har dermed en vigtig funktion som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Tegnsprogszonen indeholder aktiviteter, som de unge selv er med til at bestemme. Det kan for eksempel være udflugter, idræt og motion, film, foredrag, sundhed og samfundsrelevante arrangementer.

Se video om Tegnsprogszonen

Læs mere om denne ydelse og CFD Glostrups øvrige ydelser her (pdf)

Tilbuddets takst pr. måned beregnes efter tre §85-timer og er for 2024 2.065 kr. inkl. indirekte moms.*

SamTegn

CFD Glostrup har et lignende tilbud, som hedder SamTegn.

Forskellen på de to er, at Tegnsprogszonen et tilbud, der er målrettet unge døve mellem 18 og 40 år. Disse unge er psykisk sårbare, men er generelt mere velfungerende end SamTegns målgruppe. Derfor er aktivitets-, interaktions- og kommunikationsniveauet højere i Tegnsprogszonen end i SamTegn.  

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Jesper Rivera Ditlevsen
Mobil: 2870 7785 (kun sms)
E-mail: jrd@cfd.dk

Socialformidler
Karina Milton
Mobil: 5131 5343
E-mail: kbn@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning