Spring til indhold
En mand der viser tommelfingeren opad

Mentorstøtte

CFD Glostrup tilbyder mentorstøtte jf. § 167 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Støtten sigter mod at hjælpe personer til at opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse. 

Mentorens funktioner kan være meget forskelligartede afhængig af borgerens specifikke behov.

Det kan dreje sig om udvidet og intensiv introduktion til arbejdsopgaver på arbejdsstedet, specialiseret sprogundervisning på arbejdsstedet, særlig støtte til morgenvækning eller støtte til struktur på fritid. 

Mentoren er en støtteperson, der hjælper borgeren ind på arbejdet og i gang med arbejdet, som borgeren har den daglige kontakt til og kan spørge til råds på sit eget sprog, og dermed den, der sikrer, at borgeren fastholdes i en positiv udvikling.

Læs mere om denne ydelse og CFD Glostrups øvrige ydelser her (pdf)

Prisen per ATA-time i 2023 er 662 kr. inkl. indirekte moms.

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Jesper Rivera Ditlevsen
Mobil: 2870 7785 (kun sms)
E-mail: jrd@cfd.dk

Socialformidler
Karina Milton
Mobil: 5131 5343
E-mail: kbn@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning