Spring til indhold
FOto af gulerødder og broccoli på en stegepande

SAMTEGN 

SamTegn er et aktivitets- og samværstilbud jf. Lov om social service § 85 og § 104. Det retter sig mod voksne mellem 18 og 90 år, som er døve, døvblinde eller har et høretab, og som har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Tilbuddet er til personer, der kan klare sig uden ekstra støtte. Mennesker med døvblindhed, som har brug for synstolkning, skal enten have en kontaktperson med, eller CFD Glostrup kan stille personale til rådighed, hvis der forhandles en tillægstakst.

Tilbuddet har til formål at øge den enkeltes livskvalitet i dagligdagen gennem socialt samvær og fælles aktiviteter og fungerer dermed som et fristed, der kan give gode betingelser for personlig udvikling.

Tilbuddet er åbent hver anden torsdag i lige uger mellem kl. 15 og 20. Det fokuserer på kost, sundhed og motion og er indrettet, så det imødekommer borgerens behov. 

Der vil være udflugter og udendørsaktiviteter til f.eks. bowling, minigolf, biografture, museer og forlystelsesparker, ligesom der vil være foredrag om samfundsrelevante emner og personlige oplevelser.

Læs mere om denne ydelse og CFD Glostrups øvrige ydelser her (pdf)

Tilbuddets takst beregnes efter tre §85-timer og udgør i 2024 2.065 kr. pr. måned inkl. indirekte moms.*

Tegnsprogszonen

CFD Glostrup har et lignende tilbud, som hedder Tegnsprogszonen.

Forskellen er, at SamTegn et tilbud særlig tilrettelagt til voksne døve, der har nedsat fysisk funktionsevne, er ensomme og har sociale problemer. Aktiviteterne i SamTegn og Tegnsprogszonen ligner hinanden, men er tilpasset de forskellige funktionsniveauer i de to tilbuds målgrupper.

*CFD er en non-profit registreret socialøkonomisk virksomhed. CFD’s priser og takster indeholder momskompensation jævnfør Bekendtgørelse om momsrefusion for kommuner og regioner. Ved kontering jævnfør positivlisten i bekendtgørelsen kan kommunen få refusion for momskompensationsdelen af CFD’s takst.

Ledelse

Virksomhedsleder
Jesper Rivera Ditlevsen
Mobil: 2870 7785 (kun sms)
E-mail: jrd@cfd.dk

Socialformidler
Karina Milton
Mobil: 5131 5343
E-mail: kbn@cfd.dk

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Whistleblowerordning