Narrativ dokumentation

Døvblindehuset har med midler fra CFD’s interne udviklingspulje arbejdet med narrativ dokumentation i relation til døvblindfødte voksne

Sigtet med projekt "Narrativ dokumentation" har været at kvalificere og berige den daglige dokumentation ved at fokusere mere på den enkelte medarbejders subjektive beskrivelse af samværet med borgeren – som en historiefortælling.

Det har været målet, at den daglige dokumentation i højere grad skulle gøres til et aktivt redskab, hvor de enkelte pædagoger gennem deres subjektive fortællinger skulle sætte fokus på de pædagogiske processer og den pædagogiske faglighed.

Den faglige selvforståelse

I projektforløbet arbejdede vi med hjælp fra en ekstern konsulent på at få bedre indsigt i vores faglige selvforståelse. Gennem fortællinger og interview af ’forfatterne’ identificerede vi den faglige selvforståelse og drøftede konsekvenserne af den eksisterende praksis for borgerne.

Resultatet kom lidt bag på medarbejderne, idet de havde forståelse af, at Døvblindehuset er et sted med stor udvikling. Projektet viste, at hovedvægten i praksis syntes at ligge i omsorgsarbejdet. På et overordnet niveau vidnede fortællingerne om, at medarbejderne orienterede sig mod nogle generelle faglige mål som at udøve omsorg og skabe glæde hos borgerne, at vedligeholde funktionsduelighed og at sikre borgernes sundhedstilstand. Der var i mindre grad opmærksomhed på at udfordre eller frustrere borgerne eller udvikle deres forskellige kompetencer.

Medarbejderne kunne dog generelt genkende egen pædagogisk praksis gennem metoden og oplevede, at de nu havde fået sat ord på deres praksis og i højere grad blev i stand til at italesætte og formidle den. Meget af det pædagogiske arbejde i Døvblindehuset foregår som mikroprocesser i interaktionen mellem pædagog og borger, og medarbejderne oplevede, at fortællingerne kunne bidrage til at få disse processer fortalt frem og dokumenteret.

Nye mål

Med afsæt i den identificerede faglige selvforståelse satte vi nye mål for det fortsatte arbejde med den narrative metode. Fremadrettet vil vi have større opmærksomhed dokumentation af udviklingsarbejdet i Døvblindehuset. Vi vil have fokus på at skrive fortællinger om episoder, hvor medarbejderen undrer sig eller bliver overrasket, der hvor borgeren eller kommunikationen med borgeren viser potentiale til udvikling.

Projektperiode: september 2011 til oktober 2012.

Projekter er afsluttet med en artikel i CFD’s faglige artikelserie Dokumentation af socialpædagogisk praksis og en intern workshop.

For yderligere oplysninger kontakt virksomhedsleder Ole Wøssner (olw@cfd.dk)

Ledelse

Virksomhedsleder
Ole Wøssner Hansen
Tlf.: 2134 2012
E-mail: olw@cfd.dk 

Teamleder - team 1 og 2
Lone Elisa Plougmann
Tlf.: 2443 4479
E-mail: lep@cfd.dk 

Teamleder - team 3 og 4
Mona Pagnozzi
Tlf.: 2323 8616
E-mail: mop@cfd.dk

Projekt

En ung kvinde flyttede ind i Døvblindehuset med betydelige sociale udfordringer.

Læs dansk midtvejsrapport

Læs artikel om projektet i DbI Review (på engelsk)

Tilmeld dig vores nyhedsmail - Klik her for at tilmelde dig

CFD

Oktobervej 22A
2860 Søborg
Tlf. 4439 1100
SMS 4085 1315 (ikke tolkebestilling)
cfd@cfd.dk
CVR 55280312

Hvem er CFD?

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.

www.cfd.dk bruger cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere og giver info om, hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. www.cfd.dk bruger primært cookies til trafikmåling, login og optimering af sidens indhold. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på www.cfd.dk --